Zemřel děkan FF UJEP, filozof a nakladatel Aleš Havlíček

Aleš Havlíček. Foto: archiv FF UJEP
Aleš Havlíček. Foto: archiv FF UJEP

Ústí n/L. - Ve věku 59 let náhle ve středu (22.7.2015) zemřel děkan Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.

Reklama

"V docentu Aleši Havlíčkovi ztrácí univerzita člověka vysokých morálních kvalit, respektovaného kolegu, pedagoga a vědce naší Alma mater. Zároveň chceme touto cestou vyslovit lítost nad ztrátou dlouholetého spolupracovníka a vyjádřit soustrast jeho blízkým," uvedla na oficiálním webu univerzita.

Aleš Havlíček byl děkanem fakulty od roku 2011.

Po absolvování základní devítileté školy ve Vsetíně a v Havaně (1964-1967) studoval v letech 1971-1975 na Střední průmyslové škole jaderné techniky v Praze a poté na Fakultě jaderné fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (1975-1980).

V r. 1980 byl na podnět StB ze studia vyloučen. V této době se účastnil tzv. bytových seminářů u J. Tomina a J. Němce, I. Dejmala, P. Rezka, I. Chvatíka a stal se pravidelným účastníkem filosofických seminářů u L. Hejdánka.

V druhé polovině osmdesátých let se podílel na vydávání samizdatového časopisu Reflexe. Studium na VUT Brno ukončil v r. 1987 obhajobou diplomové práce s názvem „Zvýšení informace přídavným šumem“ a vykonáním státní závěrečné zkoušky v oboru radiotechnika; obdržel titul inženýr (Ing.). V letech 1990-2007 učil jako odborný asistent na Institutu politologických studií FSV UK Praha. V r. 2003 obhájil disertační práci z filosofie na FF UK na téma „Problém idejí v Platónově dialogu Euthyfrón“ a obdržel titul doctor v oboru dějin filosofie (Ph. D.). V listopadu roku 2008 byl po úspěšném habilitačním řízení v oboru filosofie jmenován docentem pro obor filosofie na FF UK Praha (Doc.).

V devadesátých letech absolvoval studijní pobyty na universitách v Erlangen-Nürnberg, Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt a. M.) a v Institut für Wissenschaften vom Menschen (Wien) a měl přednášky na zahraničních univerzitách v Erlangen, Frankfurtu a. M., Barceloně, Madridu a na konferencích ve Würzburku, Athénách, Madridu, Zagrebu či Nikosii.

Od r. 1990 je členem Filosofické jednoty. V letech 1997-2001 vykonával funkci místopředsedy a v letech 2002-2007 předsedy České platónské společnosti. Od založení České platónské společnosti se podílí na přípravě a organizaci českých i mezinárodních platónských symposiích. V r. 2003 se stal členem International Plato Society. Vykonává také funkci šéfredaktora/ předsedy redakční rady filosofického časopisu Reflexe a je členem ediční rady a výkonným tajemníkem filosofického nakladatelství OIKOYMENH. Od r. 2006 je členem poradního výboru předsedkyně pro SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost).

Reklama

Hodnocení

4.5 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře