Výstavba obchvatů Chomutova a Roudnice nad Labem pokračuje

Stavba silničního mostu, ilustrační foto. Foto: Pixabay.com
Stavba silničního mostu, ilustrační foto. Foto: Pixabay.com

Ani v době nouzového stavu se nezastavily investiční a projektové práce Ústeckého kraje. Řada rozpracovaných projektů pokračuje. Třeba rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava​ či dva projekty na výstavbu zcela nových komunikací, a to obchvatů u Chomutova a Roudnice nad Labem.

Reklama

Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava​ řeší rekonstrukci dílčí části komunikace II. třídy ve Šluknovském výběžku.

Konkrétně se jedná o úsek Šluknov až Lobendava.

Povrch komunikací byl kvůli velkému zatížení dopravou v nevyhovujícím stavu, a proto byla navržena rekonstrukce a zesílení krytu (zvýšení únosnosti a účelná úprava výškového vedení) v celém úseku, dále se jedná o rekonstrukci stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí.

Projekt by měl být ukončen se závěrem roku 2020.

Dále se jedná o dva projekty na výstavbu zcela nových komunikací, a to u Chomutova a u Roudnice nad Labem.

Obchvat Chomutova

Nová komunikace u města Chomutova zahrnuje rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova.

Součástí stavby jsou mimo jiného také dvě okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí.

Cílem projektu je zejména zkvalitnění napojení Chomutova a okolních obcí na páteřní komunikaci I/13.

Ukončení výstavby je naplánováno na jaře 2022.

Obchvat Roudnice nad Labem

Projekt Nová komunikace u města Roudnice nad Labem řeší vybudování obchvatu jižně od města Roudnice nad Labem a jeho napojení na stávající silniční síť.

Jedná se o novostavbu, přeložku stávající komunikace II/240, koncový bod je napojen na komunikaci II/246 prostřednictvím nově navržené okružní křižovatky.

Mezi hlavní stavební výstupy patří dále 4 mostní objekty, 4 okružní křižovatky, 2 protihlukové stěny a přeložky sítí.

Ukončení projektu se předpokládá v prosinci 2021.

Všechny projekty jsou spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu.

Reklama

Hodnocení

2.78 hvězdiček / Hodnoceno: 9x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře