Pod Bílinou má vést silniční tunel. Dohady panují nad tím, zda s jedním či dvěma tubusy

Tunel, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com
Tunel, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com

Dopravním špuntem lze nazvat úsek páteřní silnice severozápadních Čech I/13 v Bílině. Prakticky po celý den kvůli husté dopravě se zde tvoří kolony. Po mnoha letech diskusí jak to řešit, by městu měl pomoci plánovaný silniční tunel.

Reklama

Současné vedení silnice I/13 centrem Bíliny lze označit za nejkritičtější úsek celé trasy této komunikace. Trasa prochází údolím řeky přímo v centru města, navíc s velkým počtem křižovatek a napojení v oblasti zástavby.

Vzhledem k tomu, že je silnice mezi Teplicemi a Mostem ve čtyřpruhovém uspořádání, představuje současný dvoupruhový průtah Bílinou výrazné zpomalení a kumulaci dopravy.

V minulosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zpracovalo několik variant dopravního řešení silnice I/13 v prostoru Bíliny.

"Omezené možnosti průchodnosti územím však generovaly varianty neekonomické, příliš dlouhé či nepřijatelné z hlediska vlivu na životní prostředí. Na základě těchto skutečností ŘSD veřejně představilo variantu, která počítá se svedením silnice I/13 do přibližně 1300 metrů dlouhého tunelu pod západní částí města a s vybudováním nové trasy komunikace v prostoru mezi řekou Bílinou a stávající železniční tratí," uvedlo v tiskové zprávě ŘSD.

Koncová napojení budou na provozovanou čtyřpruhovou komunikaci směrem do Mostu, respektive do Teplic.

Na městském úřadě v Bílině proběhlo veřejné projednání. Představena byla vizualizace tunelového řešení. Rozhodující slovo bude mít Centrální komise Ministerstva dopravy, které bude projekt předložen ke schválení.

Podle ŘSD výhody tunelového řešení, zejména pokud by byla schválena čtyřpruhová varianta se dvěma tunelovými tubusy, vypočítali zástupci Policie ČR, kteří zároveň konfrontovali nehodovost na současném průtahu Bílinou s dálničními tunely v kraji. "Směrově dělené tunely jsou jednoznačně nejbezpečnějším řešením," konstatovali.

V rámci diskuze padla všeobecná shoda na aktuálním řešení přeložky silnice v Bílině.

Pro ŘSD i město Bílina to znamená pokračovat v přípravě projektu, a to například podrobným inženýrsko-geologickým průzkumem či změnou nebo aktualizací územního plánu města.

Reklama

Hodnocení

3.05 hvězdiček / Hodnoceno: 19x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře