Nové vedení Štětské radnice chce transparentní politiku

Radnice ve Štětí. Foto: SeveročeskýDeník.cz
Radnice ve Štětí. Foto: SeveročeskýDeník.cz

Ve Štětí proběhla již druhá změna ve vedení města za toto volební období. První koalice ČSSD, ANO a KSČM vydržela něco přes půl roku.

Reklama

"Způsob jejího ukončení ze strany ČSSD, popírající pevně daná pravidla koaliční smlouvy, předurčil vznik provizoria, ve kterém vládlo městu nové volné uskupení ČSSD, ODS a Sport zdraví a prosperita, avšak bez uzavření jakékoliv koalice a bez stanovení programových priorit," uvádí v prohlášení Iniciativa pro rozvoj Štětska.

"V pořadí druhá změna ve vedení města, při které byla odvolána rada města a skončil mimo jiné i místostarosta Miroslav Andrt, tak byla jen vyústěním netransparentního politického stylu, který posledních 11 let utvářela ČSSD. Nová Iniciativa pro rozvoj Štětska chce ve městě nově prosazovat transparentní politiku," uvádí v tiskovém prohlášení.

Po komunálních volbách 2018 vznikla koalice mezi ČSSD, KSČM a ANO 2011. Spolupráce zmíněných subjektů pak byla potvrzena koaliční smlouvou, v níž byly mimo jiné zakotveny programové priority všech zúčastněných subjektů a jasně vytyčeny způsoby řešení případných sporů mezi nimi.

„Bohužel brzy po zahájení této spolupráce přestala ČSSD dodržovat domluvená pravidla. Ať už v oblasti rozvoje bydlení, řízení městské policie, využití možných úspor při nákupech zboží, nebo zamezení multifunkčního využití prostor nové školní družiny,“ komentuje koaliční spolupráci pan Josef Patka, zastupitel města Štětí za ANO 2011.

Koaliční spolupráce byla podle prohlášení Iniciativy pro rozvoj Štětska ukončena bez jakýchkoliv signálů hodinu před konáním červnového zastupitelstva, kdy tehdejším koaličním partnerům byla bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení předána výpověď z koaliční smlouvy.

„Je pravda, že zhruba jednu hodinu před jednáním zastupitelstva města v červnu 2019 nám byla předána starostou města výpověď z koaliční smlouvy. Na následném veřejném zasedání zastupitelstva jsme pak byli společně s KSČM odvoláni z rady města,“ uvedl ke způsobu ukončení spolupráce s ČSSD Petr Bureš, zastupitel města Štětí za KSČM a dodává: „Došlo tím k porušení koaliční smlouvy, kde bylo domluveno, že takovému kroku musí předcházet 30-ti denní smírčí řízení. Ukázalo se tak, že ČSSD domluvená pravidla vůbec nectí."

Způsob ukončení koaliční spolupráce však neušel pozornosti ostatních stran a politických uskupení ze zastupitelstva. Výsledem je, že od června 2019, kdy padla koalice ČSSD, ANO a KSČM, město Štětí nemá koalici, má jen provizorní vedení města.

„Nemělo smysl uzavírat koaliční smlouvu, protože jsme věděli, jak dopadla minulá koalice. Ta měla sepsanou podrobnou koaliční smlouvu, ale přesto došlo ze strany ČSSD k jejímu porušení,“ uvádí k tomu místostarosta města Štětí Vladimír Frey za Sport, zdraví a prosperita.

Druhá změna ve vedení města Štětí proběhla v minulých dnech. Po více jak 18 měsících od začátku uvedené spolupráce. "Nadpoloviční většina zastupitelů, u nichž pan Andrt a paní Kořínková ztratili na své pozice místostarosty a radní důvěru rozhodla o jejich odvolání," uvádí se v prohlášení.

Domluvili se tak zastupitelé, kterým není lhostejný chod města. Udělali to největší a současně i nejodvážnější rozhodnutí za několik posledních let a dali tak městu nový směr. Směr založený mimo jiné na férovosti, respektu jeden k druhému a ochotě pracovat napříč politickým spektrem,“ říká radní Hana Klementová za Sport, zdraví a prosperita.

„Chceme transparentní politiku bez zákulisních jednání. Tak to ve Štětí dříve bylo a pevně věřím, že se dobré politické mravy do města vrátí,“ dodává radní a bývalá starostka města Štětí Zdňka Rulíšková z ODS.

Autor: Tisková zpráva Iniciativy pro rozvoj Štětska

Iniciativa je neformálním uskupením majoritní většiny volebních uskupení ze zastupitelstva Města Štětí se zájmem podílet se na dynamickém rozvoji města Štětí, zlepšování kvality života ve Štětí, včetně vytvoření podmínek pro bydlení pro mladé rodiny. K iniciativě se hlásí zastupitelé za ODS, ANO, Sport Zdraví a prosperita, Štětsko spolu a KSČM.

Výbor pro rozvoj města Štětí vznikl na přelomu února a března 2021. Posláním Výboru je iniciovat, provádět nebo koordinovat činnosti s cílem vytvoření kvalitního, atraktivního a perspektivního prostředí pro život, práci i zábavu a to i pro velmi náročné (mladé) lidi tak, aby na území města Štětí a jeho místních částí chtěli žít, pracovat, studovat a bavit se.

SOUVISEJÍCÍ: Ve Štětí vznikla Iniciativa pro rozvoj Štětska

Reklama

Hodnocení

2.5 hvězdiček / Hodnoceno: 26x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře