Milionové ztráty dotací na sociální služby pro Podřipsko. Jakou roli sehrála Legnerová?

Radnice v Roudnici nad Labem. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Radnice v Roudnici nad Labem. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Podřipsko - Až zhruba o 8 milonů korun na dotacích pro sociální služby přišly pro rok 2015 subjekty z Podřipska. "To je propad oproti loňsku o 25%," říká výkonný ředitel roudnické nemocnice Tomáš Krajník. Kromě pečovatelské služby přišly o peníze i další subjekty. Hodnotil je přitom odbor sociálních věcí z městského úřadu vedený Monikou Legnerovou.

Reklama

Ta v hodnocení sehrála významnou roli. Přestože subjekty žádaly o dotaci z Ústeckého kraje (dříve od ministerstva práce a sociálních věcí), hodně záleželo i na posuzování pracovníků obce, tedy sociálního odboru městského úřadu v Roudnici nad Labem.

"Pečovatelská služba zabezpečovaná Podřipskou nemocnicí získala od obce ve většině otázek dotazníku plný počet bodů - kromě hodnocení otázky zastupitelnosti v lokalitě – vzhledem k tomu, že jsou v Roudnici nad Labem tři poskytovatelé této služby, bylo u všech tří jednotně vyhodnoceno, že jsou zastupitelní a byl jim podle této odpovědi přidělen příslušný počet bodů. Stejně bylo postupováno u otázky na ojedinělost služby," uvedla vedoucí Monika Legnerová.

Na příkladu Podřipské nemocnice lze ukázat, jak podstatné bylo hodnocení z tzv. místa. Ústecký kraj v rámci metodiky nastavil parametry tak, aby hodnotitelé byli co nejblíže k poskytovatelům sociálních a pečovatelských služeb.

Krajský úřad uvedl s odkazem na hodnocení z obce následující argumenty:

Argument číslo 1: "Pečovatelská služba v rámci Podřipské nemocnice ztratila bodové hodnocení na základě kritérií v rámci zastupitelnosti - dostala od obce 0 bodů z 10."

Argument číslo 2: "Nedostala body u ojedinělosti cílové skupiny (ztráta 5 bodů)."

Argument číslo 3: "Dále od obce obdrženy nulové body za ojedinělost služby i cílové skupiny (ztráta 5+5 bodů)."

A na závěr mínusové body od kraje: "U hodnocení v rámci kraje ztratila služba body za vytíženost (2,2 hodiny přímé péče za den – dle žádosti a vykazovaných dat)."

Celkové hodnocení vzniklo na základě hodnotitelů služeb, registrátorů služeb, ekonomů odboru sociálních věcí a zástupců obcí. Hodnocení se promítlo do zařazení tzv. páteřní sítě.

"V rámci  Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji byla schválena Výchozí síť sociálních služeb Ústeckého kraje pro rok 2015. Je vymezena seznamem sociálních služeb poskytovaných v roce 2014. Jedná se o služby, které dodaly podklady potřebné k výpočtu nákladovosti  výchozí sítě, a to k 30.9.2014. Tento seznam sloužil jako podklad pro definování základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, o níž je opřeno financování sociálních služeb," uvedla pro MojePodřipsko.cz mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

"Tato základní síť zaručuje minimálně na dobu jednoho roku  finanční podporu ze strany kraje (v tomto případě rozdělení finančních prostředků obdržených ze státního rozpočtu). Tato základní síť obsahovala kritéria v oblasti souladu s komunitními plány obcí, střednědobým plánem sociálních služeb, z hlediska zastupitelnosti, prostupnosti, finanční náročnosti, efektivity a využívanosti  služeb," upřesnila krajská mluvčí.

Financování, neboli dotace na sociální služby se netýkají jenom pečovatelské služby roudnické nemocnice, která od Ústeckého kraje nedostala ani korunu. Přitom rok předtím na tuto službu ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přiznalo 1,225 milionů korun. Tyto peníze pro letošek chybí.

Nulu dostala od kraje Pečovatelská služba Opora, avšak ta od MPSV loni dostala 451 tisíc korun. O 150 tisíc korun si pohoršila i Farní charita Roudnice nad Labem, která od Ústeckého kraje získala pro rok 2015 850 tisíc korun na pečovatelskou službu.

O 705 tisíc korun má méně i Diakonie Krabčice, která od Ústeckého kraje na rok 2015 dostala 3,995 milionu korun. Méně pěnez dostal i Domov důchodců Roudnice nad Labem, a to o 827 tisíc korun. Dotace od kraje činí pro rok 2015 2,155 milionu korun.

Kromě krajské dotace subjekty poskytující sociální či pečovatelské služby žádají o dotace i přímo město, v případě Podřipska sociální odbor městského úřadu v Roudnici nad Labem.

Zde probíhá posuzování žádostí odděleně, peníze na dotace jsou vyčleněny mj. z městského rozpočtu.

MojePodřipsko.cz i SeveročeskýDeník.cz se bude tématem financování sociálních služeb věnovat v připravované sérii článků.

ČTĚTE:  Legnerová hodnotila sociální služby. Podřipská nemocnice dostala nula a bude asi propouštět

Reklama

Hodnocení

2 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře