Komentář: Dvě změny na radnici ve Štětí, dva rozdílné příběhy

Radnice ve Štětí. Foto: SeveročeskýDeník.cz
Radnice ve Štětí. Foto: SeveročeskýDeník.cz

Ve Štětí v tomto volebním období přišli o svoje místo dva místostarostové. Prvním byl v červnu 2019 Michal Kurfirst, druhým v březnu 2021 Miroslav Andrt.

Reklama

První jmenovaný po svém odvolání popřál novému vedení města hodně štěstí.

Druhý odvolaný místostarosta však ihned rozvířil polemiku o legitimitě svého odvolání a jeho pochybných důvodech, ačkoli s ním bylo toto odvolání předem projednáno a diskutováno napříč všemi stranami a hnutími zastupitelstva města Štětí.

Na sociálních sítích se vzápětí objevily prohlášení typu „kudla v zádech“. Pan Miroslav Andrt se tak pasoval do role obětního beránka a vyprovokoval bouřlivou reakci části občanů, vedoucí k sepsání petice na jeho podporu.

V listopadu 2018 uzavřeli ČSSD, ANO a KSČM koaliční smlouvu, kde byl kromě programových priorit obsaženo i ustanovení o smírčím řízení:

  • Každý z koaličních partnerů má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některé z částí touto smlouvou upravené, či se smlouvy dotýkající, by mohl vést k vypovězení této smlouvy.
  • Pokud se rozpory projednávané ve smírčím řízení prokážou být neřešitelné a vedly by k zásadním negativním dopadům do programových priorit koaličních partnerů, mohou jednotliví účastníci přistoupit k jednostrannému vypovězení této smlouvy, nejdříve však po 30-ti dnech od zahájení smírčího řízení.

V červnu 2019 byla smlouva ze strany ČSSD ústy starosty Tomáše Ryšánka a místostarosty Miroslava Andrta překotně vypovězena – pouhou jednu hodinu před jednáním zastupitelstva města. Představitelé ČSSD tak udělali bez ohledu na znění koaliční smlouvy, která ukládala v případě sporu vést minimálně 30-ti denní smírčí řízení. Ačkoliv se tehdejší místostarosta Michal Kurfirst o vypovězení koaliční smlouvy a svém nadcházejícím odvolání dozvěděl pouhou hodinu před jednáním zastupitelstva, přijal tuto skutečnost s respektem a novému vedení města popřál hodně Štěstí.

Změna na postu místostarosty v březnu 2021 však probíhá zcela jinak.

Předně ve Štětí po vypovězení koaliční smlouvy mezi ČSSD, ANO a KSČM nevznikla smlouva nová.

„Nemělo smysl uzavírat koaliční smlouvu, protože jsme věděli, jak dopadla minulá koalice. Ta měla sepsanou podrobnou koaliční smlouvu, ale přesto došlo ze strany ČSSD k jejímu porušení,“ uvádí́ k tomu místostarosta města Štětí Vladimir Frey za Sport, zdráví a prosperita.

Na místo řádně sestavené koalice tak vedení města řídilo přes rok a půl provizorní uskupení bez smlouvy a bez programových priorit. Jakákoliv změna složení vedení města tak byla kdykoliv možná – nebyla domluvena žádná pravidla.

A ke změnám skutečně došlo – když byl, mimo jiné, odvolán místostarosta Andrt.

Ten však na místo toho, aby – tak jako jeho předchůdce – popřál novému vedení města hodně štěstí, začal spekulovat o důvodech tohoto odvolání a na svých sociálních sítích psal o kudle v zádech.

Dostal ale pan Andrt skutečně kudlu do zad? Podle následujících indicií nikoliv:

–         O možnosti svého odvolání dopředu věděl. Schůzku v pondělí před zastupitelstvem ČSSD odmítlo, stejně jako další schůzku v den konání zastupitelstva.

–         Den před zastupitelstvem probíhalo jednání, kde se zástupci ODS, ANO, Sport, zdraví a prosperita a Štětsko spolu více než 3 hodiny snažili hledat s ČSSD společné řešení. ČSSD však řešení hledat nechtěla. Namísto toho pan Andrt navrhl, aby byla vytvořena pozice třetího místostarosty. To bylo pro zástupce všech výše uvedených uskupení nepřijatelné.

–         Jako vstřícný krok byla panu Andrtovi nabídnuta manažerská pozice ve struktuře městských organizací, kterou odmítl.

„Věděli jsme, že k obměně na radnici musí dojít, jinak se nepodaří provést změny, které město nutně potřebuje. Snažili jsme se však hledat smírnou a konsensuální cestu – se zvláštním důrazem na komfort pana Andrta. Ten bohužel naši vstřícnost neocenil a rozhodl se reagovat po svém,“ vysvětluje místostarosta města Štětí Roman Smoleňák za ODS.

V porovnání s překotnou odvolávací akcí z června 2019, organizovanou panem Andrtem za zády svých tehdejších koaličních partnerů, došlo k jeho odvolání mnohem transparentnějším, vstřícnějším a lidštějším způsobem. Pokud by se tedy někdy v souvislosti s odvoláním místostarosty mělo mluvit o kudle v zádech, nebyl by to příběh z března 2021.

Autor: Tisková zpráva Iniciativy pro rozvoj Štětska

Iniciativa pro rozvoj Štětska je neformálním uskupením majoritní většiny volebních uskupení ze zastupitelstva Města Štětí se zájmem podílet se na dynamickém rozvoji města Štětí, zlepšování kvality života ve Štětí, včetně vytvoření podmínek pro bydlení pro mladé rodiny. K iniciativě se hlásí zastupitelé za ODS – Roman Smoleňák, Zdeňka Rulíšková, Jiří Holinka, Sport Zdraví a prosperita – Vladimír Frey, Hana Klementová, ANO – Josef Patka a Michal Kurfirst, Štětsko spolu – Jozef Guriš, Ivana Roubíčková a KSČM – Petr Bureš, Stanislav Přáda.

SOUVISEJÍCÍ: Ve Štětí vznikla Iniciativa pro rozvoj Štětska

Nové vedení štětské radnice chce transparentní politiku

Reklama

Hodnocení

2.36 hvězdiček / Hodnoceno: 33x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře