Objevte 10 krásných míst v Dolním Poohří

Zámek Libochovice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Zámek Libochovice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Turisticky nedoceněné Dolní Poohří nabízí krásná místa k poznávání v převážně rovinaté krajině. Historická města, zámky, hrady a samozřejmě řeka Ohře.

Reklama

Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec, Postoloprty, Louny, Libochovice, Budyně nad Ohří, Terezín. Města, která spojuje řeka Ohře. A kolem ní místa, která čekají na objevování.

1. Zámek Libochovice

Zámek Libochovice patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách, pyšní se označením Perla nad Ohří.

V letech 1683 - 1690 byl vybudován italským stavitelem Antonio della Portou. Je zde umístěna náznaková interiérová expozice, která představuje průřez jednotlivými historickými slohy a styly. Expozice obsahuje bohaté sbírky porcelánu, kolekce vzácných nástěnných tapiserií, porcelánu, obrazů a původních barokních kachlových kamen. U zámku se rozléhá rozsáhlý park, který se skládá z francouzské zahrady  a přírodně krajinářského parku.

Zámek je oblíbený u svatebčanů i filmařů. Narodil se zde například Jan Evangelista Purkyně.

2. Zřícenina hradu Hazmburk

Zřícenina gotického hradu Hazmburk vytváří spolu s nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří. Nachází se v blízkosti Libochovic.

Dvě charakteristické majestátní věže patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny. Mohutný hrad na osamělé čedičové vyvřelině vybudoval do současné podoby rod Zajíců, po kterém nese i své jméno.

3. Vodní hrad Budyně nad Ohří

Třetí památka patřící do skupiny dřívějších majitelů rodu Zajíců na Libochovicku. Z původně dřevěného hradu ve druhé polovině 15. století zde Jan Zajíc vybudoval pozdně gotický hrad, obehnaný hradbami a vodním příkopem.

V prostorách vodního hradu Budyně nad Ohří bylo založeno Jandovo muzeum. Stalo se tak hlavně díky přispění mnoha cestovatelů a soukromých sbírek obyvatel, žijících v okolí města. Za pozornost stojí například vycpanina krokodýla, který sem byl dovezen z Egypta na počátku 16. století panem Zajícem. Naleznete zde také zakládací listinu města Budyně nad Ohří ze 13. století.

Muzeum je opětovně otevřeno od roku 1997. Dnes zde můžete například spatřit ukázku alchymistické dílny a laboratoře, které se nacházejí v autentických prostorách, kde se skutečně za vlády Rudolfa II. provozovala alchymie.

4. Archeologický skanzen Březno u Loun

Skanzen Březno nabízí ojedinělý soubor rekonsturovaných pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení, vzniklý jako výsledek dlouholetého odborného archeologického experimentu.

Odkryté objekty z různých období pravěku a rané doby dějinné přivedly autorku výzkumu PhDr. Ivanu Pleinerovou, CSc. z Archeologického ústavu ČAV v Praze k záměru ověřit vědeckým experimentem starobylé technologické postupy a dovednosti, potřebné k vybudování různých typů objektů a dále vyzkoušet i její funkční vlastnosti.

Experimentální práce probíhaly ve Březně v osmdesátých a na počátků devadesátých let. Výsledkem těchto prací, jejichž vědeckou hodnotu uznává odborná veřejnost u nás i v zahraničí, je současná podoba skanzenu. Skanzen je nyní součástí Okresního muzea v Lounech.

5. Zámek Nový Hrad u Jimlína

Zámek má pohnutou historii. Po vyvlastnění v roce 1947 na základě zákona Lex Schwarzenberg přeměnilo zámek „k obrazu svému“ zemědělské družstvo. Tehdy zmizelo i veškeré zbývající vybavení a do tohoto období spadá i úplná devastace zámecké kaple a reprezentačních prostor. Dlouhodobě zanedbaná údržba i neodborné stavební zásahy se projevily na mnoha částech zámku až havarijním stavem.

Základní, často velmi chaotické práce se uskutečnily až po roce 1986, ale patřičné pozornosti se Nový Hrad dočkal až po roce 1994, kdy přešel pod správu Okresního úřadu v Lounech.

V posledních letech zámek jako majetek Ústeckého kraje prochází systematickou rekonstrukcí díky níž je památka turistickým magnetem Lounska.

Kraj na zámku pořádá v průběhu roku mnoho kulturních akcí - od výstav po jarmarky.

6. Chrám chmele a piva v Žatci

Milovníci piva vědí, že chmel je nutnou ingrediencí pěnivého moku. A v okolí Žatce má douholetou tradici a samotné město se pyšní chmelařskými stavbami.

Žatecký chmel je jemný poloraný aromatický chmel pěstovaný v Žatecké chmelařské oblasti, který je díky svým výjimečným vlastnostem používán pivovary na celém světě.

Ve městě se nachází zrekonstruovaný komplex Chrám chmele a piva. V chrámu je pro připravena prohlídka, jejíž náplň zaujme široké spektrum návštěvníků. Nabízí   program vhodný pro všechny věkové kategorie, neboť odhaluje tajemství pěstování chmele a vaření dobrého piva.

V Žatci je i chmelařské muzeum.

7. Anglický park u zámku Krásný Dvůr

Barokní zámek Krásný Dvůr u Podbořan je významný především největším a nejstarším anglickým parkem v Česku.

V letech 1783 - 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako dominanty různé průhledy.

Rozloha anglického parku v Krásném Dvoře činí téměř 100 ha.

Tuto skutečnost ovlivnily jednak jeho botanické záliby a potom také cesta po západní Evropě, kterou podnikl v roce 1779. V té době se do Evropy začal šířit z Anglie nový sadovnický směr.

Park se skládá z důmyslného vodního systémz, který napájí pět rybníků a umělý vodopád. Postaveno bylo i několik empírových a romantických zahradních staveb.

8. Vodní nádrž Nechranice

Velká vodní plocha v letní sezóně hojně využívaná pro vodní rekreaci. To je vodní nádrž Nechranice u Kadaně, která se pyšní nejdelší sypanou hráz v celé střední Evropě. Její délka dosahuje úctyhodných 3280 metrů. Za povšimnutí stojí jistě i to, že je nádrž zařazená do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 jako Ptačí oblast.

Původním záměrem díla, s jehož výstavbou se započalo na počátku 60. let minulého století, bylo především zajištění dostatečného zdroje vody pro elektrárnu v Tušimicích, která leží nedaleko odtud. Dnes už ji ale můžeme využívat jako rekreanti, rybáři a milovníci vodních sportů.

9. Historické centrum Kadaně

Město Kadaň je Městskou památkovou rezervací. Historické centrum s dochovanými městskými hradbami, Kadaňským hradem, Františkánským klášterem a nábřežím tvoří romantické kulisy v údolí řeky Ohře.

10. Lázně Evženie v Klášterci nad Ohří

Město Klášterec nad Ohří, které je Městskou památkovou zónou, leží v údolí mezi Doupovskými horami a Krušnými horami, městem protéká řeka Ohře.

A právě u řeky se nachází zámek i oblast Lázní Evženie. Areál nabízí rozlehlý park a tři prameny.

Nad městem se tyčí vrcholy Šumburk a Mravenčák. V jejich blízkosti se nachází zříceniny hradu a tvrze Šumburk a hradu Egerberk.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře