Druhá tvář Terezína. Josefovská pevnost měla bránit Čechy od Pruského království

Pevnost Terezín. Foto: SeveročeskýDeník.cz
Pevnost Terezín. Foto: SeveročeskýDeník.cz

Když se řekne Terezín, vybaví se lidem většinou židovské ghetto, koncentrační tábor za 2. světové války. Pevnostní město přitom založil Josef II. a jeho účelem byl obranný štít vůči výpadům Pruského království.

Reklama

Když v současnosti pojedete přes Terezín u Litoměřic po silnici, z unikátnosti města toho příliš neuvidíte. Určitě si všimnete Malé pevnosti a především Národního hřbitova Terezín. Vše ostatní zůstane skryto.

Proto, až se rozhodnete městem projíždět či budete hledat inspiraci na výlet, zkuste Terezín z jiného úhlu pohledu. Zapomeňte na terezínské ghetto a 2. světovou válku a zaměřte se na dobu, kdy Čechám vládl Josef II. v rámci Rakouské monarchie (správně Habsburské monarchie).

Josef II. byl syn Marie Terezie. Vládl mezi lety 1780 - 1790. A pevnost Terezín nechal založit hned v říjnu 1780. O dva roky později byl Terezín prohlášen královským svobodným městem. Jméno dostalo město na počest císařovny Marie Terezie - původní německý název je tedy Theresienstadt.

Terezín jako pevnostní město bylo dokonale vyprojektováno a jeho výstavba se tak radikálně liší od jiných měst té doby.

Terezín leží v nadmořské výšce jen 150 metrů nad mořem v ústí řeky Ohře do Labe. Pevnost vznikla podle návrhu francouzského vojenského inženýra Claudea Benoita Duhamela de Querlonde. Při budování pevnosti těžil z terénních zvláštností.

Hvězdicovitý tvar pevnosti nebyl jen na ozdobu. Každý cíp měl svůj přesně definovaný strategický účel. Součástí Terezína je systém asi 30 kilometrů chodeb, které chránily pevnost před minovými útoky a budováním tunelů nepřátelských voj­sk.

Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými během prusko-rakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska. Své obranné vojenské poslání však nikdy aktivně nemusela splnit, její existence k odstrašení pruského útočníka postačila.

Zajímavostí je, že kvůli stavbě pevnosti byl přeložen tok řeky Ohře do umělého říčního koryta o několik set metrů dále směrem na západ. Původní tok řeky totiž procházel před Malou pevností.

Hlavní pevnost má tvar osmiúhelníku, protáhlého ve směrech od severu k jihu, ze všech nároží vybíhají pětiboké bastiony.

Další prvky opevnění byly umístěny v příkopech před hlavní obrannou linií. Malá pevnost měla tvar mírně se rozbíhajícího obdélníku, doplněného o dva polobastiony a dva pětiboké bastiony.

Do pevnosti vedly čtyři brány posazené vždy mezi dvěma bastiony: Litoměřická, Pražská, Horní a Dolní.

Uvnitř hlavní pevnosti se nachází pevnostní město s pravidelným půdorysem s ulicemi křížícími se v pravém úhlu. Vojenské budovy byly budovány jako odolné proti dělostřeleckému bombardování, jejich zdi a klenby jsou velmi silné.

Prohlídkový okruh

Pokud chcete poznávat Terezín jako Josefovskou pevnost, zaměřte se na 4 základní atrakce: Kavalír II., Jízdárna, podzemní chodby a kostel Vzkříšení Páně.

Mezi další patří Retranchement 5, Dělostřelecká kasárna či strážnice Litoměřické brány.

K venkovním aktivitám patří procházky nebo cyklojízdy po postupně renovovaných hradbách.

Terezín si bohužel prošel v posledních 20 letech dvěma velkými povodněmi - a to v roce 2002 a 2013. Ty se na vzhledu města a zejména budovách a podzemním systému výrazně podepsaly.

Reklama

Hodnocení

4.33 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře