6 úchvatných hradů severních Čech

Hrad Hazmburk. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Hrad Hazmburk. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Severní Čechy jsou regionem hradů. V Ústeckém a Libereckém kraji jsou nejvíce koncentrovány na Litoměřicku a Českolipsku. Kromě velkých hradů třeba v Českém středohoří či Českém Švýcarsku najdeme četné zříceniny hradů.

Reklama

Hazmburk, Budyně nad Ohří, Střekov, Bezděz, Sloup v Čechách, Grabštejn. To je šestice úchvatných hradů severních Čech.

1. Hazmburk

Hazmburk je zdaleka viditelná zřícenina gotického hradu u vsi Klapý, zhruba 4 kilometry severozápadně od města Libochovice na Litoměřicku.

Hrad byl od roku 1335 do roku 1558 sídlem rodu Zajíců z Hazmburka. Později, podobně jako ostatní hrady, ztratil svůj význam a byl opuštěn. Postupně zpustl a až v době romantismu se stal předmětem zájmu českých romantiků jako byl Karel Hynek Mácha nebo Svatopluk Čech.

Zřícenina gotického hradu Hazmburk vytváří spolu s nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří. Dvě charakteristické majestátní věže patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny.

2. Vodní hrad Budyně nad Ohří

Hrad Budyně nad Ohří se nachází ve stejnojmenném městě zhruba deset kilometrů západně od Roudnice nad Labem nedaleko řeky Ohře. Byl vystavěn jako vodní hrad ve druhé polovině 15. století rodem Zajíců z Hazmburka.

Ve dvacátých letech 20. století bylo založeno v prostorách hradu Jandovo muzeum. Stalo se tak hlavně díky přispění mnoha cestovatelů a soukromých sbírek obyvatel, žijících v okolí města. Za pozornost stojí například vycpanina krokodýla, který sem byl dovezen z Egypta na počátku 16. století panem Zajícem.

V blízkém okolí se nachází zámek v Libochovicích či hrad Hazmburk.

3. Střekov

Hrad Střekov je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice. Patří k našim nejromantičtějším hradům. Za tento přívlastek vděčí především své poloze na strmém skalním ostrohu nad řekou Labe. Jeho silueta je již po staletí symbolem města Ústí nad Labem.

Z hradu je velmi krásná vyhlídka na celé údolí Labe a město Ústí nad Labem. Pod hradem se nachází zdymadlo Střekov označované jako střekovská přehrada či jez, které je posledním zdymadlem na Labi před Severním mořem.

Střekov nechal před rokem 1319 vybudovat Jan Lucemburský k ochraně labské plavby.

Od konce 17. století přestal být Střekov trvale obydlen a zůstal opuštěn. Ještě jednou však posloužil vojenským účelům, a to za sedmileté války.

4. Bezděz

Bezděz je zřícenina hradu na Českolipsku, 6 km jihovýchodně od Doks a Máchova jezera. Nachází se na kopci Velký Bezděz v Dokeské pahorkatině a to nad vsí Bezděz. Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.

5. Sloup v Čechách

Skalní hrad Sloup je kulturní památka v majetku obce Sloup v Čechách u Nového Boru na Českolipsku.

Z vlastního hradu zůstaly do dnešních dnů zachovány jen zbytky některých prostor a budov, kdysi vytesaných do skály. Převážnou část prohlídkového areálu představují bývalé poustevny, skalní kostel, ambit, kaple, terasy a další objekty, které zde byly uměle vytvořeny v době baroka. Na toto období se odvolávalo i pozdější pojmenování skály Poustevnický kámen.

Prostory jsou zcela bez sbírkových uměleckých předmětů. Přestože prázdné, jsou velmi působivé. Objekt se bez nadsázky honosí mimořádným geniem loci.

6. Grabštejn

Hrad Grabštejn ční na skalnatém kopci nad obcí Chotyně nedaleko Hrádku nad Nisou.

Po odchodu Československé armády v roce 1970 hrad dostál úplné zkázy a stala se z něj na několik let neobývaná zřícenina. Velký podíl na destrukci významné památky neměl jen čas a nepříznivé přírodní vlivy, ale také příležitostní vandalové, hledači pokladů či zloději materiálu.

V roce 1990 Československá armáda předává i areál hradu Státnímu památkovému ústavu v Ústí nad Labem, který začíná velké opravy polozříceného objektu, jež byly z velké části ukončeny roku 2010.

Dnes zámek patří k příkladně restaurovaným památkovým objektům mimořádného významu, postupně jsou veřejnosti zpřístupňovány další části areálu. O obnovu zámku se významnou měrou zasloužil Jan Sedlák, který zastával funkci kastelána v letech 1991-2013.

Reklama

Hodnocení

2.5 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře