6 jedinečných oblastí s hornickými památkami v Krušných horách

Abertamy. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Abertamy. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge je oblastí na česko-německé hranici, která usiluje o vstup do UNESCO. Na české straně v Ústeckém a Karlovarském kraji se nachází mnoho míst, která jsou turisticky atraktivní s hornickými památkami.

Reklama

Krušné hory jsou světově zcela výjimečné rozmanitostí rudních i nerudních nerostných surovin, které se v tomto malém geografickém prostoru vyskytují, od stříbra, cínu, olova či železa přes kobalt, vizmut, nikl nebo wolfram až po černé uhlí a uran.

Těžba a zpracování nerostných surovin probíhá v Krušných horách po neobvykle dlouhou dobu více než osmi století, od 12. století do současnosti. Během této doby zde vznikla hornická krajina světového významu, která jedinečným způsobem ilustruje postupný vývoj hornických a hutních metod, ale také vliv hornictví na postupný vývoj regionu a jeho kultury.

1. Hornická kulturní krajina Jáchymov

V širokém okolí Jáchymova na Karlovarsku se dochovalo nesčetné množství památek po těžbě a zpracování rud jak z období těžby stříbra a barevných kovů v 16. až 19. století, tak z období těžby uranových rud ve 20. století a zejména po druhé světové válce.

V Jáchymově lze navštívit Muzeum Královská mincovna, Prohlídkový důl Štola č. 1, Naučná stezka Jáchymovské peklo, Naučná stezka O radonu, Kostel sv. Jáchyma, Špitální kostel Všech svatých.

2. Hornická kulturní krajina Krupka

S hornictvím úzce souvisí vznik historického horního města Krupka, které představuje jeden z nejlépe dochovaných souborů stavebních památek na české straně Krušných hor. Dominantou města je hrad Krupka ze 14. století, vysoký umělecký a památkový význam mají rovněž gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie, renesanční kostel sv. Anny, kostel sv. Ducha a historické měšťanské domy.

V Krupce na Teplicku můžete navštívit Městské muzeum Krupka, Hrad Krupka, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel sv. Anny, Prohlídkový důl štola Starý Martin, Kaple sv. Wolganga na Komáří hůrce, Příhraniční hornická naučná stezka Krupka – Cínovec – Altenberg – Geising, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově.

3.  Hornická krajina Vrch Mědník

Vrch Mědník je klíčovou součástí montánního dědictví ve středním Krušnohoří, která dokládá způsob těžby železných a měděných rud z tvrdých skarnových po dobu téměř šesti století.

Podzemí Mědníku je v současnosti přístupné dvěma historickými štolami (Marie Pomocná a Země zaslíbená) s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm.

V okolí Mědence na Chomutovsku lze navštívit Prohlídkový důl štola Země zaslíbená, Prohlídkový důl štola Marie Pomocná, Hornické minimuzeum v Měděnci, Přeshraniční hornická naučná stezka Pobershau – Měděnec, Přírodní památka Sfingy pod Měděncem.

4. Areál vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem

Vápenka, nacházející se v lesní krajině mezi obcemi Háj u Loučné pod Klínovcem a Kovářská, je nejvýznamnějším dochovaným dokladem těžby a zpracování vápnitých hornin pro výrobu vápna v české části Krušných hor. Jde o mimořádné technické dílo – o nejstarší vápenku svého druhu v České republice.

Navštvit můžete Dřevouhelný sklad železárny v Kovářskén nebo Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím v Kovářské.

5. Rudá věž smrti

Rudá věž smrt je národní kulturní památkou České republiky připomínající dobu masivní těžby uranové rudy na Jáchymovsku. Areál, jemuž dominuje sedmipatrová věž z červených cihel, sloužil v letech 1951 až 1956 jako ústřední úpravna a třídírna uranové rudy vytěžené nejen na Jáchymovsku, ale i v dalších uranových revírech tehdejšího Československa a dodávané do Sovětského svazu.

Areál úpravny se dochoval v torzální, nicméně autentické podobě, jde o poslední zachované zařízení na úpravu uranové rudy v Krušných horách. Rudá věž smrti zároveň dokládá utrpení politických vězňů, kteří byli v 50. letech 20. století vězněni za nelidských podmínek v jáchymovských táborech nucených prací.

V okolí lze navštívit města Jáchymov nebo Ostrov.

6. Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná

Rozlehlá komponenta Abertamy (s osadou Hřebečná) – Boží Dar – Horní Blatná zahrnuje tří dříve samostatné báňské revíry, které vznikly téměř současně na přelomu 20. a 30. let 16. století krátce po založení Jáchymova, současně zde vznikla i tři významná horní města Horní Blatná, Boží Dar a Abertamy. Horní Blatná je jedním z nejnázornějších příkladů krušnohorských renesančních horních měst budovaných plánovitě na počátku 16. století.

Jedinečným prvkem zdejší hornické krajiny jsou sejpy u Božího Daru, jež svědčí o obrovském rozsahu rýžování cínovce v nejvyšších partiích Krušných hor. Dodnes funkční Blatenský vodní příkop představuje nejvýznamnější báňské vodohospodářské dílo v české části Krušných hor.

V celé oblasti lze navštívit Muzeum těžby cínu v Horní Blatné, Místopisné muzeum v Božím Daru, Hornické minimuzeum v Hřebečné, Naučná stezka Horní Blatná – Vlčí jámy, Naučná stezka Blatenský vodní příkop, Hornická naučná stezka Hřebečná, Naučná stezka Boží Dar – Zlatý Kopec, Internetová naučná stezka Bludná, Naučná stezka Božídarské rašeliniště, Stezka 17 abertamských zastavení (stezka Alexandera Wüsta), Prohlídkový důl štola Kryštof na Hřebečné, Prohlídkový důl štola Johannes na Zlatém Kopci.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře