Proměny v čase na severu Čech: Malá Paříž a klasicismus v Teplicích z 18. století k vidění i dnes

Budova hlavního nádraží v Teplicích před rekonstrukcí. Foto MEDIASHOW
Budova hlavního nádraží v Teplicích před rekonstrukcí. Foto MEDIASHOW

Je až k nevíře, že i přes běsnění demolic původní zástavby severočeských měst v 70. a 80. letech 20. století byly Teplice docela ušetřeny, i když i určité městské části včetně centra kolem dnešního Benešova náměstí si demolicí městských domů prošly. (Severní Čechy v proměnách času, seriál MEDIASHOW a SeveročeskýDeník.cz v rámci projektu Vize Česko.)

Reklama

To podstatné, co dělají Teplice Teplicemi, 50 tisícové město pod Krušnými hory ležící v nížině a v podstatě až na kopec s hradem Doubravka, na rovině, bylo zachováno.

A také obnoveno a modernizováno. Jsou to "lázně".

Současné Teplice vznikly spojením Teplic a Šanova v roce 1895. Až do roku 1947 se původně souměstí přetvořené do jednoho celku jmenovalo Teplice-Šanov. Dosud Šanov zůstal převážně lázeňskou čtvrtí.

To je podstatné. Malá vesnice Šanov v blízkosti Teplic se stala základem lázní.

Teplice díky obchodní stezce z Prahy do Drážďan, která vedla přes Lovosice a kolem nejvyššího vrchu Českého středohoří Milešovky a dále přes Dubí na Cínovec v Krušných horách (ano, v trase silnice E55), byly obchodním městem.

Už od středověku Teplicemi probíhala významná obchodní stezka a budoucí město, které až do roku 1634 patřilo českému majiteli Vilému Kinskému z Vchynic a Tetova se dostalo do vlastnictví rakouskému šlechtickému rodu Clary-Aldringenové.

A to je vysvětlení skutečnosti, že Teplice mají své genius loci a odlišují se od ostatních měst dnešního Ústeckého kraje.

Teplice minulosti a současnosti jsou, dnešním slovníkem bychom řekli, multikulturní.

Teplice jsou nejotevřenějším severočeským městem, což se projevuje i ve volbách. Po roce 1989 na "rudém severu" vždy v Teplicích vítězila ODS.

Členové šlechtického rodu Clary-Aldringenové zastávali řadu významných funkcí ve správě Českého království a celé habsburské monarchie. Vlastnili řadu statků v Českém království, jejich nejvýznamnějším sídlem byly Teplice.

Zasloužili se o rozvoj teplických lázní a později i turistiky v Českém Švýcarsku, které se nacházelo na jejich pozemcích.

V roce 1945 byl majetek v Československu zkonfiskován a rodina odsunuta. Dnes žijí členové rodu převážně v Německu.

Poslední majitel panství Teplice Alphons Clary-Aldringen byl totiž členem SdP a NSDAP. Panství Teplice zdědil v roce 1920.

O rozvoj lázní se ale především postaral Edmund Clary-Aldringen, který se narodil ve Vídni roku 1813 a zemřel v Teplicích v roce 1894.

Edmund kromě lázní podporoval vznik teplického městského divadla otevřeného v roce 1874 (klasicistní budova dnešního Krušnohorského divadla), dále rozvoj Nových lázní v Šanově, ale především napojení Teplic na železniční síť.

V roce 1850 bylo Ústí nad Labem napojeno na státní železnici Praha - Děčín - Drážďany.

Rakouský stát ale odmítl už kvůli nedostatku financí investovat do výstavby železnice pod Krušnými horami, od Ústí k Chomutovu.

Proto z iniciativy významných podnikatelů byla založena společnost Ústecko-Teplická dráha.

A Edmund Clary-Aldringen byl prvním prezidentem společnosti.

Ta měla sídlo v Teplicích, v budově nádraží, která dodnes stojí v centru města a čeká na generální rekonstrukci. Ta má začít v roce 2022.

DOPORUČUJEME: Proměny v čase na severu Čech: Na hranici Šluknovského výběžku s Lužicí v Sasku

Proměny v čase na severu Čech: Jak je to s vyloučenou lokalitou ve Šluknově?

Proměny v čase na severu Čech: Lovosice jsou dopravním a průmyslovým uzlem

Reklama

Hodnocení

2 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře