V Bílině bude probíhat obnova lázeňského parku

Park v Bílině, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com
Park v Bílině, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com

BÍLINA - Lázeňský park v Bílině je součástí prohlášené kulturní památky městské lázně Kyselka, která zahrnuje budovy lázní i lázeňský park okolo nich. Lázeňský park byl dlouhodobě zanedbáván, chyběla zde koncepční údržba.

Reklama

V průběhu října až prosince roku 2017 byla zpracovávána dokumentace na obnovu lázeňského parku v Bílině.

Lázeňský park je součástí prohlášené kulturní památky městské lázně Kyselka, který zahrnuje budovy lázní i lázeňský park okolo nich. Jedná se o celkovou obnovu vegetační složky lázeňského parku, obnovu povrchu z mechanicky zpevněného kameniva v parteru mezi hudebním altánem a prameníkem, osazení laviček, odpadkových košů a opatření na podporu biodiverzity.

Projektovou dokumentaci zpracovával ateliér Land05. Lázeňský park byl dlouhodobě zanedbáván, chyběla zde koncepční údržba, průhledy jsou zarostlé nálety až zcela nezřetelné.

Nové výsadby nejsou vždy v souladu s koncepcí parku. Návrh na základě historických podkladů nalezených v archivech navrhnul obnovu těchto průhledů, odstranění nebezpečných a neperspektivních dřevin a výsadbu nových stromů, keřů a jarních cibulovin.

Projekt se, pokud je to dodnes možné, vrací do stavu mezi lety 1903–1910.

Průhledy z různých míst jsou velmi často směřovány na přírodní dominantu nad Bílinou – horu Bořeň. Tyto výhledy do přírodního okolí lázeňského parku jsou jedinečné a dávají parku neopakovatelný ráz.

Město Bílina, jako vlastník, předpokládá čerpat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí s cílem zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

DALŠÍ AKTUALITY Z REGIONU: Místo zimního stadiónu vzniká v centru Teplic další obchodní centrum

Ruina bývalého hotelu Imperátor v Teplicích jde k zemi

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře