Ústecký kraj nesouhlasí s výstavbou hal v blízkosti Bystřan

Vizualizace areálu u I/63. Zdroj: Amec Foster Wheeler
Vizualizace areálu u I/63. Zdroj: Amec Foster Wheeler

TEPLICE - Business park Teplice se má nacházet v katastru Modlany, Rtyně nad Bílinou, Malhostice, Velvěty, Žichlice.

Reklama

Společnost Amec Foster Wheeler má zájem získat kladný posudek EIA pro výstavbu několika velkých průmyslových a logistických hal.

Lidé, kteří žijí v Suchém, Malhosticích, Nechvalicích, Rtyni, Kozlíkách a okolí by v případě realizace měli asi pohled na velké haly.

A to v případě, pokud dojde k plánované výstavbě logistického parku podél přivaděče k D8.

Podle nejnovější zprávy z Ústeckého kraje, radní kraje nesouhlasí se záměrem záměru. "Oznámení společnosti je nedostatečné, zejména vzhledem k možnému dopadu záměru na vodní bilanci, odtokové poměry dotčeného povodí a záboru zemědělského půdního fondu," upřesnila zamítavé stanovisko mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Neznamená to, že se projekt neuskuteční. Výtka radních je jen jedna z mnoha "vyjadřovaček" k projektu v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA.

Kritici stavby i z řad Zelených záměr hodnotí slovy: Uprostřed polí bez jakékoliv smysluplné vazby na stávající zástavbu. Stávající charakter sídel a krajiny to zásadně ovlivní. A to pohledově a krajinářsky, neboť plánovaná průmyslová zóna je na kopci.

Z podkladů vyplývá, že je plánována výstavba areálu se sedmi univerzálními objekty pro skladování nebo lehkou výrobu označenými jako RT1 až RT7. Navrhované objekty jsou určené pro smluvní partnery oznamovatele, který bude vlastníkem areálu a uživatelé jednotlivých prostor si je budou pronajímat.

Haly jsou univerzální koncepce a mohou být přizpůsobeny požadavkům konkrétních nájemníků bez zásadních stavebních úprav a beze změn vedení hlavních technických instalací budov.

SOUVISEJÍCÍ: Mezi Bystřany a Řehlovicemi má být obří logistický park

Reklama

Hodnocení

3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře