Na Turnovsku se bourá, frézuje, staví most, buduje cyklostezka

Stavba v Turnově. Foto: archiv Město Turnov
Stavba v Turnově. Foto: archiv Město Turnov

TURNOVSKO - Kompletní rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově a silnice II/610 až na hranici kraje komplikuje dopravu a dlouho ještě bude. Avšak díky tomu, že probíhá několik staveb na různých částech silnice, komunikace bude po opravě zcela moderní.

Reklama

Ve Svijanech se pracuje na novém mostě přes Jizeru, dále jsou vybudovány opěrné zdi, provedeny chodníky pro autobusové zastávky.

Je provedeno odvodnění komunikace a odfrézováno asfaltové souvrství, následuje dokončená kruhová křižovatka.

Další práce začínají za vlečkou v Příšovicích, kde v úseku podél zahrádek jsou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky včetně propustku. Až do křižovatky probíhají práce na kompletní obnově vlastní vozovky včetně přilehlých chodníků.

Dále je velkoplošně odfrézováno asfaltové souvrství obrus a ložná vrstva. Současně probíhají úpravy a výměna uličních vpustí, původní se vyměňují za chodníkové.

Na silnici dále vzniká jednopólový most, který je v hrubé stavbě hotov. Železobetonové roury jsou položeny a obetonovány a částečně je proveden obsyp.

V dalším úseku probíhá rekonstrukce vlastní vozovky silnice II/610, vozovka je rozšířena vlevo, vpravo těsně navazuje na právě budovanou cyklostezku, která je investicí obce Příšovice.

Dále je provedena výměna konstrukčních vrstev vozovky, odvodnění - drenáže, kanalizace, obruby, dlažby chodníků, asfaltový beton pro podkladní vrstvu v části tohoto úseku. Dopravní opatření a rozpracovanost končí křižovatkou se silnicí III/27915 na Čtveřín - Ohrazenice.

Reklama

Hodnocení

3.88 hvězdiček / Hodnoceno: 8x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře