Štětí se vrhlo na projekty odkanalizování místních části. Třeba Brocna nebo Chcebuze

Rekonstrukce kanalizace, ilustrační foto. Foto: archiv VHSKH
Rekonstrukce kanalizace, ilustrační foto. Foto: archiv VHSKH

Štětí - Město Štětí nechalo zpracovat projektové dokumentace na odkanalizování pěti místních částí - Brocno, Chcebuz, Radouň, Počeplice a Stračí.

Reklama

"V roce 2013 zadalo Město Štětí za přispění Ústeckého kraje z Fondu vodního hospodářství zpracování projektové dokumentace na odkanalizování pěti místních částí.  První návrhy předkládáme veřejnosti k diskusi, přičemž snahou města bude získat na samotnou realizaci finanční dotace z evropských fondů v novém programovacím období. Předpoklad zahájení realizace je nejdříve v roce 2015," sdělil štětský místostarosta Miroslav Andrt.

Odkanalizování má prakticky tři nezávislé části, a to odkanalizování obcí Brocno, Chcebuz a Radouň jednou sítí s vyústěním do nové čističky odpadních vod v Radouni, odkanalizování Počeplic s novou čističkou v Počeplicích a odkanalizování Stračí s napojením na kanalizační řad ve Štětí.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře