Štětí a okolí trápí zápach a hluk. Z papírny Mondi

Papírna Mondi. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Papírna Mondi. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Štětí - Hluk, zápach. Štětím a okolím cloumají emoce. Papírenská firma Mondi mění generálního ředitele a ve městě se rozproudila diskuse o častých poruchách.

Reklama

V první polovině srpna 2015 zněl vzkaz z firmy: V současné době došlo k poruše na jedné z chladicích věží Mondi, což zapříčinilo zvýšené emise hluku. Do doby finalizace opravy bylo zajištěno snížení výkonu zařízení v nočních hodinách a je připravována instalace provizorního hlukového krytu. Z důvodu vysokých venkovních teplot není možné toto zařízení zcela odstavit. Omlouváme se za tento negativní jev a děkujeme za pochopení.

O pár dní později: 12.8.2015 8:14-8:27 pokles hladiny na Kamyru pod provozní minimum z důvodu chyby při zásobování štěpek způsobil 13 minutovou emisi zápachu. Byla přijata okamžitá opatření k nápravě a jsou zahájena preventivní opatření aby se situace neopakovala.

Co na to město Štětí?

"Vzhledem k tomu, že už jsem se k této záležitosti několikrát vyjadřoval právě pod tématem zápachu, dovoluji si vypíchnout jen několik aktuálních informací a neopakovat základní principy koexistence města a chemické továrny v jeho bezprostředním sousedství," uvedl na webu města místostarosta Miroslav Andrt.

"Právě s ohledem na množící se podněty od občanů jsme ještě před koncem srpna iniciovali jednání přímo ve společnosti Mondi, kterého jsem se zúčastnil spolu s naším vedoucím Odboru stavebního, životního prostředí a dopravy panem Zwettlerem. Aktuální informace k provedeným opatřením v oblasti snižovaní negativních dopadů na životní prostředí vyjdou v zářijovém čísle městského zpravodaje," doplnil místostarosta.

"Dále jsem inicioval schůzku s pověřeným ředitelem z vyššího managementu z Vídně, panem Carstenem Langem, jenž bude do doby nástupu nového generálního ředitele štětskou továrnu řídit. Na této schůzce chci pana ředitele o všech těchto problémech informovat a pokusit se urychlit přípravu nových investic, jenž budou mít přínos pro zdejší životní prostředí," popsal kroky Miroslav Andrt.

"Jinak co se týká hluku a prachu - na jednáních o novém územním plánu jsme se zástupci společnosti Mondi také upozorňovali, že by bylo vhodné posílit izolační pás zeleně oddělující tovární komplex od samotného města - nyní je tam pouze jedna řada topolů - tato skutečnost se bude dále prověřovat a případně se promítne i do územního plánu," nastínil plány místostarosta Štětí.

Další poznámka se týká monitorovacího systému ovzduší.

"Zkrátka dokud bude toto zařízení provozováno (byť dobrovolně) společností Mondi, budou též existovat pochybnosti o věrohodnosti tohoto měření - každopádně ze zákona jim žádná taková povinnost nevzniká. Aktuálně prověřujeme možnost zprojektování a pořízení nezávislého monitorovacího systému, který by mohl být zaměřen i na jiné složky ovzduší aktuálně také velmi diskutované (např. přízemní ozón či mikročástice PM10 apod.) - tuto záležitost hodláme konzultovat se Zdravotním ústavem resp. Krajskou hygienickou stanicí a slibujeme si od toho, že investici do takovéhoto zařízení by bylo možno pořídit z nového Operační programu životní prostředí, kde jsme vyhodnoceni jako jedna z velmi zatížených lokalit co se ovzduší týče. Pokud se v této věci někam dále posuneme, budeme o tom informovat na jednáních zastupitelstva města," uvedl Miroslav Andrt.

"Poslední informace je stran zelené telefonní linky provozované společností Mondi - předali jsme požadavek, že chceme dostávat průběžné reporty počtu nahlášených události a jejich vypořádání. Čekáme v tuto chvíli na odezvu, v jaké podobě by nám tyto informace byly zprostředkovávány. Každopádně žádám občany nespokojené ze zápachem nebo hlukem, aby v momentě zjištění takové události na tuto linku volali - pomůže nám to v argumentaci pro rychlejší přijetí nápravných opatření či prosazení nových investic do ochrany životního prostředí,"
dodal místostarosta.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře