Roudnické děti do 3 let už nemusí platit za odpad. Jaké jsou změny?

Popelnice, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Popelnice, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Roudnice n/L. - Přestože staré vedení města před koncem mandátu schválilo prodloužení smlouvy s firmou BEC na dalších 5 let, noví radní v čele s SNK ED prosadili dílčí změny ve výši poplatku za odpad pro obyvatele Roudnice nad Labem.

Reklama

Nová vyhláška schválená v prosinci 2014 určuje, že poplatek na rok 2015 zůstává ve stejné výši, tedy 670 korun na jednoho poplatníka.

Hlavní změnou oproti roku 2014 je osvobození poplatníka do věku tří let, přičemž se osvobození poskytuje do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhl. To znamená, že dítě narozené 25.9. 2012 bude od poplatku osvobozeno od ledna do srpna 2015.

Toto osvobození nabývá účinnosti až od 1. ledna 2015. To zanmená, že například dítě narozené v roce 2013 (resp. jeho zákonný zástupce) musí poplatek za rok 2013 a 2014 zaplatit.

Další změnou oproti roku 2014 je termín splatnosti poplatku: poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června 2015.

Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15.6. 2015, je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Reklama

Hodnocení

5 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře