Pomáháme seniorům, kteří se potýkají se ztrátou soběstačnosti o vlastní osobu, říká Lenka Hajná

Roudnická nemocnice. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Roudnická nemocnice. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Roudnice n/L. - Fungování Služeb sociální pomoci (SSP) provozované Podřipskou nemocnici je ohroženo kvůli nepřiznané dotaci od Ústeckého kraje i na základě hodnocení sociálního odboru roudnického městského úřadu. Vedoucí SPP Lenka Hajná v rozhovoru pro MojePodřipsko.cz vysvětluje, jak důležitou roli sociální služby hrají.

Reklama

Co znamená pojem Služby sociální péče (SSP) a čím se vyznačují?

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. V současné době je, dle výše uvedeného zákona, definováno 33 druhů sociálních služeb (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, tlumočnické služby, azylové domy). Každá z těchto druhů sociálních služeb má stanoveny hlavní činnosti péče v závislosti na vymezení cílové skupiny uživatelů (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, děti předškolního věku, apod.)

Čím se konkrétně zabýváte v Roudnici nad Labem?

Služby sociální péče spadající pod Podřipskou nemocnici s poliklinikou Roudnice. Poskytují svým uživatelům dvě sociální služby a to, pečovatelskou službu a denní stacionář. Našimi uživateli jsou občané Roudnice a spádových obcí Podřipska. Jedná se převážně seniory, kteří se potýkající se ztrátou soběstačnosti o vlastní osobu, při hygieně, zajištění stravy, péči o domácnost, atd. Našimi uživateli jsou také senioři potýkající se s různými typy demencí. Sociální práce je v naší nemocnici velmi ojedinělá. Jako sociální pracovnice velice úzce spolupracujeme s lékaři na lůžkových odděleních. Ti na základě zdravotního stavu pacienta posoudí, zda je pacient sám schopen zvládnout péči v domácím prostředí. V případě obav z nezvládnutí péče, již u nemocničního lůžka domlouváme s pacientem a jeho rodinou podmínky poskytování péče. Úzce také spolupracujeme s praktickými lékaři. Před propuštěním z nemocnice je možné vybavit pacienta zapůjčenými kompenzačními pomůckami, jako je toaletní křeslo (tzv. gramofon), polohovací postel, chodítko, nástavec na WC, invalidní vozík. Pacienti jsou zároveň informováni o možnosti získání těchto pomůcek přes jejich zdravotní pojišťovny. Během loňského roku jsme provedly 400 sociálních šetření, a to na odděleních interny, chirurgie a LDN.  Rodinní příslušníci našich pacientů a zájemci o pečovatelskou službu a denní stacionář mohou navštívit sociální pracovnice. Třeba mě (Lenku Hajnou) a Bohdanu Kutilovou v kanceláři SSP (3. patro, poliklinika).

ČTĚTE:  Milionové ztráty dotací na sociální služby pro Podřipsko. Jakou roli sehrála Legnerová?

Kolik máte klientů?

U pečovatelská služby je cílová skupina – osoby s chronickým onemocněním osoby, s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři. Věková struktura cílové skupiny – děti předškolního věku (1-7 let), mladší děti (7-10 let), starší děti (11-15 let),  dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let). V současné době máme 140 uživatelů.

A u denního stacionáře?

Cílová skupina - osoby s chronickým onemocněním osoby, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři. Věková struktura cílové skupiny - dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80let), starší senioři (nad 80let). V současné době máme 14 uživatelů.

Jaké služby nabízíte u Pečovatelské služby?

Pečovatelská služba při PNSP započala svou činnost již v roce 1998. Od této doby využilo jejich služeb 633 občanů. V roce 2014 jsme poskytovali pečovatelskou službu 202 uživatelům, kterým jsme poskytovali všechny základní činnosti vztahující se k této službě. Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelskou službu poskytujeme dle potřeb uživatelů, a to ve všední dny, také o sobotách, nedělích a svátcích. Průměrný věk uživatelů pečovatelské služby činí 81 let, z toho tvoří 1/3 muži a 2/3 ženy.
Při dojednávání poskytování služby domlouváme, který den přijde pečovatelka, v kolik hodin, kolikrát v týdnu či měsíci. Poté se zájemcem sepíšeme Smlouvu o poskytování služby, kde jsou vypsány všechny úkony, při kterých zájemce potřebuje pomoci. S každým uživatelem sepisujeme plán péče, v němž je zaznamenáno, které úkony zvládne sám, ve kterých potřebuje částečně pomoci, či které úkony nezvládne vůbec. Na základě získaných informací dále již uživateli doporučíme podat žádost o příspěvek na péči (vztahuje se k soběstačnosti), příspěvek na mobilitu (pro osoby, které se pravidelně dopravují např. do sociálního zařízení) či Průkaz pro zdravotně postižené. Naši uživatelé potřebují pomoci převážně v oblasti hygieny, péči domácnost, zajištění a podání stravy. Často naše pečovatelky doprovází uživatele na cestě k lékaři. Obědy rozvážíme až do bytů našich uživatelů, tam pečovatelky nandají jídlo na talíř, dohlédnout na jeho snědení, připomenou pitní režim, léky. Dobrá je spolupráce s rodinami uživatelů. Smutné je, když uživatel nemá žádné příbuzné.

ČTĚTE:  Legnerová hodnotila sociální služby. Podřipská nemocnice dostala nula a bude asi propouštět

A při denním stacionáři?

Denní stacionář navštěvují převážně senioři, kteří žijí ve svých domovech, ale kteří nechtějí trávit své dny doma o samotě. Průměrný věk uživatelů v denním stacionáři je 78 let, z toho tvoří půl na půl muži a ženy. Uživatelé mohou denní stacionář navštěvovat od pondělí do pátku. Provozní doba je od 7.00 do 17.00 hodin. Uživatele svážíme do stacionáře naším automobilem Ford Transit s nájezdovou rampou. Odpoledne uživatele naopak rozvážíme do jejich domovů. Někdy si rodinní příslušníci své blízké přiváží či odváží sami. Často se stává, že naši uživatelé mezi sebou najdou dávné přátele, spolužáky či sousedy. Uživatelé v denním stacionáři mají k dispozici denní místnost, sociální zařízení (sprchový kout, sklopné sedačky, madla), ložnici se 3 lůžky. Kolegyně s uživateli pracují na různých činnostech, jako jsou ruční práce, kolektivní hry, skupinové cvičení.  Naši uživatelé mají rádi výlety po okolí. Milé jsou krátké výlety k Labi, kde senioři rádi sedají na lavičkách a těší se pohledu na řeku, kachny či projíždějící loď. Kolegyně Iveta Černá je absolventkou 3letého kurzu Trenér paměti. Trénování paměti procvičují individuálně či ve skupině. Kolegyně Lenka Husáková se zabývá reminiscenční terapií (práce se vzpomínkami). Vzpomínkové krabice jsou vstupní branou do minulých let našich seniorů. Staré hrnečky, kuchyňské potřeby nebo hříbek na štupování ponožek vyvolává vzpomínky, které se hezky poslouchají. Kolegyně dohlíží na dodržování pitného režimu, pomáhají při činnostech, které již uživatelé nezvládají (toaleta, hygiena, podání stravy apod.). Uživatelé používající invalidní vozíky, chodítka.

Jakou roli ve společnosti hrají sociální služby?

Aktivní, pečovatelskou, zprostředkovatelskou, poradenskou, cvičitelskou, terapeutickou, administrátorskou, manažerskou (případovou, personální), ochranitelskou.

Kolik máte zaměstnanců?

SSP mají v současné době 11 zaměstnanců a to vedoucí SSP, sociální pracovnice, 6 pracovnic pečovatelské služby, 2 pracovnice denního stacionáře, 1 pracovnice na MD.

Co byste ještě ráda sdělila roudnické veřejnosti?

Často se při sociálních šetření v terénu i v nemocnici setkáváme se situacemi, kdy zjistíme, že pacient-senior nemá vyřešenu otázku budoucnosti. Senioři žijí doma, ve svém známém prostředí, v bytě několik desítek let. Pak se stane problém, jsou hospitalizovaní. Často se stane, že už se nemohou vrátit domů. Nebo by se mohl vrátit domů, ale tam už nemůže být sám. Nabízíme naše služby, ale buď je to otázka financí, nebo nechtění přiznat si svou situaci. Rodina pečovat nemůže, chodí do práce, nemůže práci ztratit, mají úvěry, hypotéky, nemohou zůstat doma a starat se o své staré rodiče. Otázka řešení situace podáním žádosti do domova důchodců je pro mnohé katastrofou. Úpěnlivé až někdy sobecké zvolání „mám tři děti, já je vychovala, tak ať se teď oni postarají o mě“ je často právě pro tyto dospělé děti otázkou neřešitelnou. Pak je velice těžké dojednávání takovéto budoucnosti seniora. Systém přiznání příspěvku na péči je diskutabilní. Někteří jej pobírají, nevyužívají služby, rodině dávají peněz víc, než by zaplatili za služby. Občas se stává, že uživatelé si pletou pečovatelku se služkou či úklidovou firmou. Lidé s demencí často „klamou tělem“.  Často se na nás obrací děti seniorů, neví si rady, co s nimi. Jejich rodiče odmítají péči, další řešení jejich stavu atd. Také zajišťujeme-vypisujeme žádosti na MěÚ při vyřizování pohřbu na náklady města. Jedná se nejen o bezdomovce, ale také o rodiny, které vypravení pohřbu nezvládnou finančně. Pečovatelky při péči v terénu občas narazí na zdravotní problém uživatele, ten leží za dveřmi a nemůže otevřít. Pak voláme rodině a zjišťujeme, zda mají info o jejich blízkém. Když je zle, voláme Policii, záchranku, hasiče. Párkrát se stalo, že se jednalo o úmrtí.

Reklama

Hodnocení

2.33 hvězdiček / Hodnoceno: 6x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře