Podřipské muzeum ve spolupráci s vysokými školami odkrývá minulost Podřipska

Okolí Sovice. Foto: archiv Podřipské muzeum
Okolí Sovice. Foto: archiv Podřipské muzeum

Podřipsko - Také toto léto organizuje Podřipské muzeum archeologické aktivity, při jejichž uskutečňování spolupracuje s předními vysokoškolskými institucemi z celých Čech. Letošní výzkum bude zahájen již v pondělí 14. července 2014 a bude trvat po dva týdny.

Reklama

Již před několika lety muzeum zahájilo dvouletou výzkumnou kampaň nejvýznamnějšího hradiště v našem kraji a jedné z místních krajinných dominant, hory Sovice u Vetlé.

"Výzkum přinesl zásadní poznatky ohledně historie lidských aktivit na tomto vrcholku. Doložil využívání polohy v pozdní době kamenné-eneolitu, starší době bronzové-v období únětické kultury, dále pak ve starší době železné-době halštatské a konečně v raném středověku - středohradištním období," říká ředitel Podřipského muzea Martin Trefný.

"S určitou nadsázkou tak lze říci, že vrcholek Sovice byl lidmi navštěvován po dobu cca čtyř tisíců let. Zajímavou je také úloha Sovice v raném středověku, kdy významné výšinné centrum vzniklo na pomezí sfér dvou dalších významných okolních osídlení a sice Mělníka a Litoměřic," uvádí Martin Trefný. "Záhadou je též zánik zdejšího osídlení, které skončilo někdy během 10. století. Nelze vyloučit, že k tomuto zániku přispěla centralizace moci a konstituování raného českého státu během tohoto období."

Badatelé dlouhou dobu předpokládali, že se osídlení v pravěku i středověku nesoustředilo pouze na polohu vlastního kopce, ale také do jeho bezprostředního okolí. Tento předpoklad by měl potvrdit letošní letní výzkum, organizovaný Podřipským muzeem ve spolupráci s Katedrou archeologie Univerzity Hradec Králové.

"Studenti, kteří se budou podílet na odhalování minulosti podřipského kraje se tak zároveň mohou seznámit s místní historií a krajinou. Během doby mimo vlastní výzkum jsou pro ně připraveny také malé exkurze, zacílené na poznávání minulosti našeho města a jeho pamětihodností i nejbližšího okolí," nastiňuje Martin Trefný.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře