Musíme v Libkovicích pod Řípem oživit společenský a kulturní život, říká starosta František Feix

Libkovice pod Řípem. Foto: archiv Wikipedia.org/Jan Polák
Libkovice pod Řípem. Foto: archiv Wikipedia.org/Jan Polák

Libkovice pod Řípem /OBCE PODŘIPSKA/ - "Zájem o společenský a kulturní život v obci upadal. Současné zastupitelstvo se začalo starat o to, aby tento kulturní život z toho prachu alespoň povstal," říká v rozhovoru pro MojePodřipsko.cz starosta Libkovic pod Řípem starosta František Feix.

Reklama

Jak lze charakterizovat vaši obec, čím je podle vás zajímavá?

Obec Libkovice pod Řípem se nachází v blízkosti památné hory Říp, podle které má i část svého názvu. Přídomek pod Řípem vznikl z důvodu odlišit naši obec od ostatních obcí s názvem Libkovice. V obci je dominanta evangelický kostel postavený v roce 1855 jež je první evangelický kostel postavený s věží v českých zemích. V minulosti v obci žila velká evangelická komunita, která velmi stmelovala obyvatelstvo obce. Další dominantou obce je objekt místní sokolovny, který sokolové za první republiky postavili sami z vlastních prostředků. Dlouho tradici v obci má spolek dobrovolných hasičů, který vlastní historickou stříkačku taženou koňmi, kterou se prezentuje v širokém okolí. Jak v minulosti, tak v současnosti, byla a je obec obcí s rozvinutým zemědělstvím. V minulosti zemědělství v obci zaměstnávalo většinu obyvatel v současné době při využití výkonné techniky v zemědělství již musí většina obyvatel dojíždět za prací do měst. V obci je obchod, mateřská školka, místní knihovna. Obec je plynofikována, má veřejný vodovod i kanalizaci.

Co se v obci v letošním roce realizovalo, co se povedlo?

V letošním roce byla realizována výstavba dětského hřiště. Děti z něho mají velkou radost o čemž svědčí jeho návštěvnost. Další akcí je výstavba komunikace a veřejného osvětlení k novým stavebním parcelám obce. Výstavba je v plném proudu a má být hotova do konce září 2015. Obec rovněž získala dotaci na nákup kontejnerového nosiče za obecní traktor a nákup 150 popelnic na bio odpad v projektu Svážíme bio odpad z obce Libkovice pod Řípem. Poslední akcí, kterou obec realizuje v letošním roce je výstavba a zřízení další autobusové zastávky v obci, protože současná autobusová zastávka v obci je umístěna poněkud asymetricky a občané z horního konce obce to mají na současnou zastávku daleko.

Co obec trápí, co musí řešit. Zda něco takového je?

Občané obce v současné době trápí vysoká prašnost provozu výroby peletek v obci. Systémově však myslím, že nejenom naši obec, ale všechny obce trápí nesystémové přerozdělování prostředků systémy různých dotačních titulů. V těchto nepřehledných systémech, které napomáhají různým pochybným praktikám se ztrácí z veřejných peněz tolik prostředků, že si to nedovedeme ani představit. Místo toho by měli obce dostat alikvotní díl z těchto prostředků do rozpočtu a oni sami by měli určovat pod dohledem obyvatel na co tyto prostředky využijí a ne čekat zdali dotační titul vyjde a zda ji po žádosti vůbec bude přidělen.

Jaké sportovní, kulturní akce obec dělá v průběhu roku a co chystá na podzim?

V této otázce je nejprve nutné nastínit stav v obci v minulých letech, kdy zájem samotných obyvatel na pořádání různých kulturních akcí neustále klesal, až to vyústilo v to, že se přestali pořádat i tradiční máje v obci a kulturní život v obci úplně upadl. Současné zastupitelstvo se začalo starat o to, aby tento kulturní život z toho prachu alespoň povstal.

Nové zastupitelstvo uspořádalo 6.12.2014 Vánoční ladění s mikulášskou nadílkou pro nejmenší, dále 14.12.2014 byl v kostele Vánoční koncert. 30.4.2015 za velké účasti dětí i obyvatel proběhlo pálení čarodejnic. 10.5.2015 na den matek pořádal evangelický sbor v kostele besídku a na konci měsíce 31.5.2015 pak slavil v kostele 160 výročí otevření kostela. 6.6.2015 obec po letech uspořádala vítání nových občánků, aby tak vyjádřila poděkování těm, kteří se rozhodli vychovávat novou generaci u nás v obci. Místní Sokol znovu přihlásil fotbalové mužstvo dospělých do soutěže a v rámci toho pořádal dne 22.8.2015 fotbalový turnaj na místním hřišti. Večer pak proběhla tradiční zábava. 1.9.2015 v sokolovně bylo představení loutkového divadla s představením Cesta kolem světa.

Na 12.9.2015 obec chystá uspořádání Libkovické olympiády na místním hřišti, pokusíme se tak založit novou tradici. A 17.10.2015 pak setkání dříve narozených za účasti hudby. Před vánoci pak uspořádáme Vánoční ladění. Jako poslední se chystá obec vydat knihu o historii obce na jejíž napsání se podílel nᚠobčan pan Miroslav Hrstka.

1.6.2015 pak vyšlo první číslo Libkovského občasníku, který má za úkol seznamovat občany s děním v obci, ale i s tím co nás trápí.

Tyto všechny aktivity by však nešli uspořádat bez znovu se aktivizujících občanů, ale hlavně patří dík paní Ireně Křížové, která se pomalu a jistě stává motorem akcí pro děti.  Ještě jednou ji za to dík.

Jaké plány má obec pro podzim a rok 2016 - investice?

Toto všechno závisí, jak jsem jíž uvedl v předcházející otázce, na tom jak se obci podaří získat dotační podporu na jednotlivé projekty, protože jinak prostředky obce jsou velice omezené.

Chceme provést vybudování chodníku podél silnice spojující naši obec s obcí Kostomlaty pod Řípem, protože při stoupajícím provozu jsou občané obce nucení chodit jak na hřbitov, tak do Kostomlat po již dosti frekventované silnici. Dále se chystáme opravit chodníky v ulici u moruše a provést obnovu zeleně v obci.

ČTĚTE: Bývalé zastupitelstvo Hrobce a Rohatce nebývale zadlužilo, přesto investujeme, říká starosta Petr Kříž

Máme příkladný přístup k dějinám obce Chodouny, říká starostka Marie Cimrová

Do soutěže Vesnice roku se Mšené-lázně hlásí každý rok, říká starosta Josef Bíža

Pro Vražkov je charakteristická zemědělská výroba, říká starostka Jaroslava Smetanová

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře