MAS Podřipsko podporuje rozvoj obcí, říká předseda Jan Broft

MAS Podřipsko působí na Roudnicku, ilustrační foto. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
MAS Podřipsko působí na Roudnicku, ilustrační foto. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Podřipsko - Na Roudnicku působí Místní akční skupina Podřipsko (MAS), která operuje ve venkovském prostoru v jihovýchodní části Ústeckého kraje v okolí památné hory Říp. "V obcích nevyhovuje stav místních komunikací, veřejných prostranství, sídelní zeleně a dětských hřišť," říká předseda MAS Podřipsko Jan Broft.

Reklama

K čemu slouží MAS Podřipsko a jak může pomoci regionu?

Místní akční skupina Podřipsko (MAS) je spolkem založeným v červnu 2011. Působí ve venkovském prostoru v jihovýchodní části Ústeckého kraje v okolí památné hory Říp. Členem sdružení se může stát každý, kdo má zájem o rozvoj našeho regionu. MAS sdružuje proto zástupce obcí, neziskové organizace, místní spolky, církve a podnikatele, kteří chtějí přispět ke smysluplnému rozdělování dotací z Evropské unie. Místní akční skupiny jsou vlastně prodlouženou rukou orgánů státní správy. Podle potřeb obyvatel svých regionů určují, kam by měly dotace z EU směřovat. Státním orgánům pak pomáhají s výběrem projektů, které by se měly v daném území realizovat.

V současnosti připravujeme integrovanou strategii rozvoje Podřipska na příští programovací období Evropské unie (2014 – 2020). Integrovaná strategie rozvoje Podřipska bude obsahovat cíle, kterých chceme do roku 2020 dosáhnout. Tento dokument je nezbytnou podmínkou, abychom mohli finanční prostředky z fondů EU přerozdělovat.

Aby strategie opravdu odpovídala potřebám našeho regionu a požadavkům jeho obyvatel, zorganizovali jsme dotazníkové šetření, ve kterém nám občané sdělili, co je nejvíce trápí. Zároveň sbíráme projektové záměry jednotlivých aktérů z území.

Které projekty - nápady - se objevují v zásobníku, resp. co Podřipany trápí, co by pomocí dotací z EU chtěli řešit?

V obcích nevyhovuje stav místních komunikací, veřejných prostranství, sídelní zeleně a dětských hřišť. Občané by uvítali více investic do zázemí pro sport a kulturní vyžití a finanční podporu subjektů v oblasti sportu, volného času pro děti a dospělé. Dalším problémem jsou nedostatečné kapacity mateřských škol. Podle názorů respondentů je také třeba rozvíjet oblast cestovního ruchu budováním cyklostezek a cyklotras a podporou obnovy památek využitelných při rozvoji turismu na Podřipsku. 

V oblasti životního prostředí obyvatele nejvíce trápí černé skládky a nedostatek zeleně v obcích. Častým problémem je neprostupnost krajiny. Obyvatelé Podřipska proto volají po obnově původních polních cest, které v mnoha případech již neexistují nebo jsou neudržované. U obyvatel obcí poblíž řeky Labe je vysoká poptávka po protipovodňové ochraně, zejména pak po její přirozené variantě jako je obnova slepých koryt a přirozených záplavových území.

Konají se nějaké akce - informační, osvětové, poradenství?

V červnu proběhnou v pěti obcích Podřipska otevřené diskuse pro občany, na kterých budou probírány problémy a potřeby obyvatel regionu. První setkání konané ve Štětí již proběhlo. Druhé setkání proběhne v sobotu 21. 6. od 17:00 v Kulturním domě ve Vražkově a zváni jsou především občané Břízy, Klenče, Mnetěše, Račiněvsi, Straškova a Vražkova. Třetí setkání je na programu v úterý 24. 6. od 16:00 v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem pro občany Černěvsi, Dobříně, Dušník, Krabčic, Kyškovic, Libkovic, Roudnice a Vědomic. Na čtvrté setkání ve středu 25. 6. od 16:00 v Kulturním domě v Hrobcích zveme všechny z Hrobcí, Libotenic, Nových Dvorů, Oleška a Židovic. Poslední setkání se pak koná ve čtvrtek 26. 6. v sále "U Cinků" v Ledčicích, a je určeno pro obyvatele Ctiněvsi, Černoučku, Horních Beřkovic, Jeviněvsi a Ledčic.

Reklama

Hodnocení

1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře