Máme příkladný přístup k dějinám obce Chodouny, říká starostka Marie Cimrová

Marie Cimrová (uprostřed). Foto: archiv Obec Chodouny
Marie Cimrová (uprostřed). Foto: archiv Obec Chodouny

Chodouny /OBCE PODŘIPSKA/ - "V letošním roce v soutěži Vesnice Ústeckého kraje roku 2015 jsme obdrželi Diplom za příkladný přístup k dějinám obce a to zejména díky občanskému sdružení Zvonice Lounky pod vedením manželů Zdeně a Zdenku Tomášových, kteří nám historii obcí zaznamenali i v knize Dějepis Lounek a Chodoun," říká v rozhovoru pro MojePodřipsko.cz starostka Chodoun Marie Cimrová.

Reklama

Jak lze charakterizovat vaši obec, čím je podle vás zajímavá?

Pamětníci si jistě pamatují na natáčení prvního českého muzikálu Starci na chmelu v Lounkách v roce 1963. Obec Chodouny s místní částí Lounky jsou vesnice v dolním Polabí patřící do krajiny odedávna zvané „Zlatý prut země české“. Leží západní stranou při pravém břehu Labe. Na východní straně je obec lemovaná pruhem lesů, na severním obzoru se rýsuje nádherné panoráma Českého středohoří a na jižní straně je vidět památná hora Říp. Obec Chodouny se poprvé připomíná v roce 1226 v listině krále Přemysla Otakara I. pro klášter v Doksanech. O místní části Lounky se zmiňuje listina krále Vratislava vydaná okolo roku 1088 pro vyšehradskou kapitulu. Osídlení obce Chodouny a okolí jsou velmi staré. Svědčí o tom vykopávky v poloze zvané „Na Karkuli“ kde bylo nalezeno pohřebiště a zároveň keltské sídliště. Historicky jsou Lounky starší, zmiňují se již v 11. století, zatímco Chodouny jsou poprvé zaznamenány až v roce 1226. K názvu obce Lounky se vztahuje pověst o poselstvu kněžny Libuše, které se zde při cestě za Přemyslem Oráčem zastavilo k odpočinku. Protože byla jasná noc, zasvětili místo božstvům Luny a rozhodli, že zde vznikne osada Luna. Stejně se až do 14. století jmenovalo i dnešní město Louny. Pro rozlišení a vzhledem k velikosti místa se zdejší osadě Luna začalo říkat Lounky. Naše obec je typicky zemědělská.

Rostlinná a živočišná výroba má v Chodounech a Lounkách dlouholetou tradici.Převážně se zde pěstuje zelenina například mrkev, petržel, celer, okurky, pekingské zelí, cibule, květák, kapusta, zelí, pór a dále pak ranné brambory, obilí, řepka a chmel. V minulosti zde bylo více chmelnic, masivní pěstování zeleniny a brambor, ale v současné době se v zemědělství pěstuje méně než v minulosti. Věříme, že se naše zelenina začne opět pěstovat ve větší míře. Ekofarmy zde nejsou. V obci je šest místních soukromých zemědělců. Další tři soukromí zemědělci jsou z okolních obcí a jedna zemědělská společnost, hospodařící na katastru obce Chodouny a Lounky. Živočišná výroba je zde v omezeném množství. V obci Chodouny je zachován chov skotu a nedaleko obce je vepřín společnosti INTEGRAZ Záhorčí s.r.o.

Další společností je společnost Vltava VII, která se stará o údržbu a provoz podzemního závlahového systému a čerpacích stanic v katastru obce Chodouny, Lounky, Černěves, Polepy, Křešice, Okna, Nučnice, Zahořany, Vědomice, Kyškovice, Brzánky, Vrbice, Vetlá a Hoštka. Tímto trubním systémem dodává závlahovou vodu všem zemědělcům, malopěstitelům ovoce a zeleniny, obecním úřadům a tělovýchovným jednotám pro potřebu zalévání travin a stromů. Tato závlaha v letních měsících díky zalévání plodin přispívá k lepšímu mikroklimatu v přírodě. Tento systém závlah byl postaven v šedesátých letech dvacátého století. Zavlažování v naší obci má více jak stoletou tradici – nejprve se zavlažovalo podmokem z náhonu na mlýn, potom stabilními motory ze studen, potoků a řeky.

Co lze v obci navštívit?

V obci Lounky můžete navštívit kostel sv. Mikuláše s unikátní šestibokou zvonicí.  Nejstarší část kostela pochází z první poloviny 14. století – dodnes je na severní straně patrný raně gotický portál a na jihu obrysy dvou zazděných oken. Křížová žebrová klenba lodi je nesena podobnými příporami a dalšími znaky typickými pro klášter augustiniánů v Roudnici n.L., který byl budován od roku 1333. Bohoslužby se konají pravidělně každou neděli.  Dále zde můžete navštívit Galerii vesnických tradic, kde občanské sdružení Zvonice Lounky pořádá výstavy, koncerty, besedy, soutěže aj.

Jaké jsou další zajímavosti?

Historickým prvkem obce Lounky je kovový kříž s ozdobami na kamenném podstavci a u silnice směrem na Černěves je pozdně barokní kaplička, které pocházejí z 18. století. Na návsi je bývalý selský grunt s památkově chráněnou sušárnou chmele Lounky č.p. 13 kde býval v přízemí hostinec. Typická pro tento dům a další usedlosti na Podřipsku byla tzv. „sluncová vrata“. V  současné době existuje pouze jediný svědek této truhlářské řemeslné dovednosti v Lounkách u domu č.p. 35. V obci Chodouny je na návsi  socha sv. Jana Nepomuckého a památkově chráněný dům č.p. 15.

V naší obci se nachází významný uměle vytvořený přírodní prvek odvodňovací kanál tzv. vodozbav, který byl vytvořen již v roce 1850 panem Kratochvílem (dle kroniky obce) a v roce 1958 dokončena nová dostavba tohoto díla, která slouží dodnes.

Toto uměle vytvořené koryto s vodou slouží i zvěři a vodním živočichům. Voda je odvedena otevřeným korytem a zčásti zatrubněna přes obec Lounky a dále kolem návsi vede otevřeným korytem do řeky Labe. Dalším přírodním prvkem je památný strom – borovice černá, který se nachází asi 1 km od obce uprostřed polí a je stáří přes 200 let. V Chodounech slouží k zadržování povrchové vody mokřad tzv. jezero a suchý poldr tzv. belouň. Nedaleko lesa se nachází studánka.

Získali jste ocenění v soutěži Vesnice roku 2015. Jaké?

V letošním roce v soutěži Vesnice Ústeckého kraje roku 2015 jsme obdrželi Diplom za příkladný přístup k dějinám obce a to zejména díky občanskému sdružení Zvonice Lounky pod vedením manželů Zdeně a Zdenku Tomášových, kteří nám historii obcí zaznamenali i v knize Dějepis Lounek a Chodoun. V současné době pracuji na jejím pokračování. Díky některým našim občanům a rodákům se zachovali dokumenty, které jsou v knize zveřejněny.

Co se v obci v letošním roce realizovalo, co se povedlo?

V letošním roce se realizuje stavba chodníků podél silnice II/240 v obci Chodouny a vjezdová bránu v Chodounech díky finanční podpoře Státního fondu dopravní infrastruktury a financí z rozpočtu obce.  Od Ústeckého kraje obdržíme dotaci z programu obnovy venkova na nové zastřešení schodiště na sál v Chodounech, které dofinancujeme z rozpočtu obce. Z vlastních prostředků jsme opravili střechu a krovy na kabinách sportovců. Zaměstnaci obce opravili i autobusovou zastávku, kapličku, zeď u hřbitova a márnici.

Co obec trápí, co musí řešit. Zda něco takového je?

Ano, jsou to povodně. To je ale na delší povídání a zamyšlení

Jaké sportovní, kulturní akce obec dělá v průběhu roku a co chystá na podzim?

V obci je pořádán Myslivecký ples, mysliveckým sdružením Lounky, Sportovní ples a Memoriál Mirka Berana pořádají fotbalisté. Obec pořádá maškarní pro děti i dospělé, sousedská posezení, Čarodějnice, dětský den, rozloučení s prázdninami,  Anenskou pouť, dýňové hraní, mikulášskou besídku, vítání občánků a na závěr roku vánoční koncert ve spolupráci s místní Základní a Mateřskou školou Chodouny. Občanské sdružení Zvonice Lounky ve spolupráci s obcí pořádá výstavy, besedy, velikonoční a vánoční trhy. V letošní roce byla poprvé uspořádána soutěž v ručním česání chmele spojená s výstavou o tradici česání chmele, návštěvou česačky a výstavou starých zemědělských strojů.

Jaké plány má obec pro  rok 2016 - investice?

V plánu má obec Stavbu multifunčního hřiště, na které se nám v letošním roce nepodařilo získat dotaci z Ministersva školství, dále doplnění herních prvků na dětská hřiště u školky a u fortbalového hřiště, na které se nám v letošním roce nepodařilo získat dotaci. V plánu je i rekonstrukce pohostinství Chodouny čp.25.

Reklama

Hodnocení

5 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře