Kdo nezaplatí v Roudnici poplatek za odpad, čeká ho exekutor, varuje město

Pohled na Karlovo náměstí v Roudnici nad Labem. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Pohled na Karlovo náměstí v Roudnici nad Labem. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Roudnice n/L. - Blíží se konec termínu splatnosti poplatku za komunální odpad za rok 2014. Ekonomický odbor městského úřadu v Roudnici nad Labem neuvažuje o prodloužení lhůty, dokdy je nutné poplatek v rámci druhé splátky uhradit.

Reklama

"Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši v termínu do 30. září 2014, vyměří obec poplatek platebním výměrem a navýší místní poplatek za komunální odpad o 50%. Nebude-li zaplaceno ani po tomto platebním výměru,předá nedoplatky na oddělení vymáhání pohledávek a dále je postoupí exekutorovi," uvedlo město Roudnice nad Labem.

Poplatek musí zaplatit každý, kdo má v Roudnici nad Labem hlášen trvalý pobyt. Nebo komu byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Dále musí zaplatit ten, kdo je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře