Kauza nemocnice: S Roudnicí o zajištění péče jednáme, tvrdí pojišťovny

Roudnická nemocnice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Roudnická nemocnice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Roudnice n/L. - Poté, co Podřipská nemocnice s poliklinikou uvedla, že omezí zdravotní péči pro některé pojištěnce, dotčené zdravotní pojišťovny pro MojePodřipsko.cz deklarovaly pokračování jednání o výši úhrad.

Reklama

Kauza se týká Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV), Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) a Oborové zdravotní pojišťovny (OZP).

Mario Böhme, mluvčí OZP

Dle platné úhradové vyhlášky bude zaplacena péče v úrovni 97% roku 2013, této úrovně bylo podle vyjádření vedení v roudnické nemocnici již dosaženo. Jak pojišťovna zohlední, že bude provedena péče nad rámec tohoto limitu?

Úhradová vyhláška pro rok 2015 říká, že celková úhrada bude krácena v případě, že poskytovatel nenaplní alespoň 96% objemu produkce roku 2013. Ale současně vyhláška stanovuje výši úhrady podle úhrady roku 2014. Proto je třeba při posuzování oprávněnosti dalšího navyšování  úhrad také kontrolovat vývoj objemu výkonů roku 2015 proti roku 2014 – zde evidujeme u nemocnice naopak pokles. Stručně řečeno, roudnická nemocnice našim pojištěncům dosud poskytla jen 90% výkonů proti roku 2014, ale pojišťovna za stejné období zaplatila naopak  skoro o 4% více. Do konce roku 2015 sice ještě nějaký čas zbývá, ale podle současného stavu nevidíme pro stížnosti nemocnice žádný důvod. Dosahovaná výkonová cena pro tuto nemocnici je v roce 2015 dosud vysoce nadprůměrná.

Dle informací, které máme, žádala roudnická nemocnici o kompenzaci úhrady nad rámec limitu již za rok 2014 a tomuto požadavku také nebylo vyhověno, přestože možnost navýšení úhrady pokud dojde k nárůstu péče, byla součástí smluvního dodatku mezi nemocnicí a pojišťovnou? Můžete toto rozhodnutí pojišťovny potvrdit či vyvrátit?

Pro rok 2014 sjednala OZP s poskytovatelem jiný způsob úhrady, odlišný od úhradové vyhlášky. Finanční vyrovnání jsme provedli včas a přesně podle smlouvy. Dohodnutá možnost navýšení přesně zněla: „Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se v hodnoceném období vyskytne mimořádně nákladný pacient, který neměl v referenčním období srovnatelnou paralelu a jeho úhradou dojde k přečerpání stanoveného objemu úhrad, případně bude výrazně překročen smluvně sjednaný maximální objem úhrad z titulu výrazného navýšení počtu šetřených pacientů Zdravotní pojišťovny, budou jednat o přiměřeném zohlednění.“ Nemocnice však v roce 2014 pro OZP neošetřila navíc žádného mimořádně nákladného pacienta a nárůst péče zhruba o 20% byl pokryt nárůstem úhrady o 27%. Nejedná se tedy o nějaké svévolné rozhodnutí pojišťovny, ale o zcela přesné a korektní plnění vzájemné smlouvy.

Richard Medek, mluvčí VoZP

Podle vedení nemocnice přesun pojištěnců a nárůst péče je prokazatelný- Zohlednila nárůst pojištěnců VoZP v uhradě 2015? Dle informací vedení nemocnice jste stále neuzavřeli vyúčtování roku 2014. Co jste tedy v létě myslel informací že o navýšení plateb za poskytnutou péči jednáte?

Situaci v jednotlivých nasmlouvaných zdravotnických zařízeních řešíme průběžně, a leckdy případ od případu. Jsme jako zdravotní pojišťovna vázáni odpovědností vůči našim klientům i prostředkům nám svěřeným. V současné době se uzavírá účetně rok 2014, a to nejenom s Podřipskou nemocnicí. Konkrétně s ní však jednáme o navýšení záloh pro rok 2015 vzhledem k avizovanému nárůstu našich pojištěnců ze strany nemocnice.

Dle informací z krajské pobočky VoZP si zde pacienti na situaci s odkládáním  plánovaných operací stěžovali. Jak je možné, že nevidujete žádnou stížnost na situaci od vašich pojištěnců?

Teprve v minulých dnech se objevil jeden případ odmítnutí operace u jedné pojištěnky v této nemocnici, a to křečových žil na noze, tedy nic ohrožujícího na životě. Pojištěnce jsme nabídli operaci v jiném zdravotním zařízení, což odmítla. Proto jsme se dohodli s ředitelem Podřipské nemocnice, že operace bude provedena hned po novém roce, ale není vyloučeno, že se podaří dohodnout operaci ještě do konce roku.

Hana Kadečková, mluvčí ZP MV

Můžete potvrdit, že při pokračování péče přes limit 97% daný vyhláškou se úhrada pro Roudnickou nemocnici nezmění? Pokud ano, proč považujete omezení péče v době kdy 2 měsíce před koncem roku překračuje 120% (podle sdělení vedení nemocnice) za nemorální?

Za nemorální považuje Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR  pouze fakt, že nemocnice v průběhu vyjednávání pohrozila v médiích omezováním zdravotní péče, aniž by o tom dotyčnou zdravotní pojišťovnu informovala.

Pan ředitel ZP MV argumentoval pro ČTK navýšením úhrady nad rámec vyhlášky, dle informací roudnické nemocnice se jedná o peníze za novou kapacitu a nezaplacené případy roku 2014. V čem tedy spatřujete úhradu nad rámec úhradové vyhlášky?

Ano, produkce nemocnice mezi lety 2013 a 2015 bude vyšší, a to v řádu o 25 %, avšak nárůst úhrady ze strany ZP MV ČR mezi těmito lety, bude vyšší o  30 %.

Blíží se konec roku a pokud se nedohodnete na úhradě nad rámec plnění požadovaného úhradovou vyhláškou. Nevidíte riziko, že péče nezůstane neuhrazená a navíc bude nemocnice nucena splnit jako referenci neuhrazenou péči navíc?

Mohu ujistit, že ZP se snaží podporovat zařízení, o které mají klienti zájem, ovšem za podmínek, které nám ukládá platná legislativa. Proto také stále s Podřipskou nemocnicí jednáme.

ČTĚTE:  Omezení péče pro klienty některých zdravotních pojišťoven v roudnické nemocnici

Reklama

Hodnocení

3 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře