Je poslední chvíle změnit zdravotní pojišťovnu, říká šéf roudnické nemocnice

Roudnická nemocnice. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Roudnická nemocnice. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Roudnice n/L. - Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) či Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) nemají jisté, že budou ošetření v Podřipské nemocnici s poliklinikou. "Nedohoda s pojišťovnami může vyústit k omezování péče na konci letošního roku," řekl Tomáš Krajník.

Reklama

Podle ředitele roudnické nemocnice trojice zdravotních pojišťoven VZP, VoZP, ZPMV se se zdravotnickým zařízením nechce dohodnout na navýšení úhrad za poskytnutou péči pro své pojištěnce.

"Roudnická nemocnice se intenzivně snaží pracovat na zlepšeních a nárůst poskytované péče. Potvrzuje, že se to dlouhodobě daří. Přesto je pro nás i zaměstnance důležité, abychom získali dostatek prostředků, který umožní dlouhodobý rozvoj nemocnic a také respektuje i nárůst péče. Současná situace, kdy není podepsána dohoda s pojišťovnami ohledně úhrady nárůstu péče, je demotivační a může vyústit k omezování péče na konci letošního roku," uvedl pro MojePodřipsko.cz ředitel Tomáš Krajník.

O co jde? O navýšení plateb za produkci nad 103 procent roku 2013 ze strany pojišťoven nemocnici. "Za prvních 5 měsíců došlo k navýšení poskytnuté péče pro většinu pojišťoven (VZP na 120%, ZPMV na 141% a VoZP na 126% reference)," konstatoval Tomáš Krajník.

Jinými slovy jde o limity. Jakmile jsou překročeny, nemocnice už za "výkony" nedostává zaplaceno. Každé zdravotnické zařízení má s jednotlivými pojišťovnami nasmluváno kolik peněz celkem dostane proplaceno za poskytnutá vyšetření. Jakmile dosáhne "stropu", nemocnice léčí prakticky zadarmo.

Řešit to lze například tím, že nemocnice nadále pacienty vyšetřuje, ale nedostává od pojišťovny výkon proplacen.

Pro pacienta se nic nemění, ale je to zásah do hospodaření nemocnice, kdy nedostává za provedenou práci zaplaceno. Přitom je nutné platit režijní náklady (provoz, materiál, práce personálu) a nejsou peníze na investice, např. na nákup nových přístrojů.

Druhou možností je neošetřovat pacienty, což se týká především druhého pololetí roku. S tím ale nesouhlasí pojišťovny.

"Při úhradách zdravotních služeb pro své klienty se VZP řídí úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Pokud by případně VZP uvažovala o úpravě úhradových mechanismů, bude o tom jednat přímo s dotčenými poskytovateli péče a nebude tuto problematiku řešit přes média," reagoval pro MojePodřipsko.cz Oldřich Tichý, mluvčí VZP.

"Svým klientům je VZP připravena i nadále zaručit nejdostupnější a nejkvalitnější možnou péči. Na tom je při vzájemném dodržení smluvních podmínek ochotna spolupracovat i s Podřipskou nemocnicí v Roudnici nad Labem, přestože ještě před několika lety (a tedy za předchozího vedení VZP a ministerstva zdravotnictví) byly aktuální úvahy o zastavení či podstatném omezení činnosti tohoto zařízení,"
dodal mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Na situaci v roudnické nemocnici reagovala i mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. "Chci ubezpečit klienty, že není důvod nechat se znepokojovat jakýmikoliv mediálními vystoupeními, hrozícími omezováním péče. ZPMV je stabilní instituce, která hradí svým klientům veškerou zdravotní péči, kterou potřebují a to včetně té nejnáročnější. V žádném případě jim nehrozí jakékoliv omezování zdravotní péče," konstatovala Hana Kadečková.

"ZPMV s představiteli Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem velice intenzivně jedná a situaci související s nárůstem poskytované péče řeší. V současnosti má nemocnice k dispozici návrh Dodatku ke smlouvě a ZPMV čeká na vyjádření nemocnice," doplnila mluvčí pojišťovny.

"S nemocnicí v Roudnici jednáme a zcela určitě dojde k dohodě. Překročení referenčních limitů je vždycky pouze východisko z jedné strany k následné diskusi, popřípadě kontrole, zdali opravdu k tomuto překročení došlo. Naši pojištěnci se i za těchto okolností nemusejí bát, že by došlo k neproplacení péče, kterou potřebují," reagoval mluvčí VoZP Richard Medek.

Tomáš Krajník upozornil, že pacient má svobodné právo si vybrat zdravotní pojišťovnu, která má s roudnickou nemocnicí uzavřenou smlouvu a je ochotna proplácet všechny výkony až do konce letošního roku.

"Pevně věříme, že k dohodám dojde v nejbližších dnech a budeme schopni doporučit našim klientům pojišťovnu, která se o ně postará kvalitně a bez ohledu na regulační mechanismy.  Mají možnost se do konce měsíce června rozhodnout, kdo bude jejich zdravotní pojišťovnou na minimálně jeden další rok," řekl konstatoval roudnické nemocnice.

Podle Tomáše Krajníka je zvýšený zájem pacientů o roudnickou nemocnici způsoben mimo jiné i odlivem pacientů z Litoměřic či Mělníka.

Reklama

Hodnocení

2.8 hvězdiček / Hodnoceno: 10x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře