Jaká jsou pravidla pro pohyb psů v Roudnici nad Labem?

Pohled na Karlovo náměstí v Roudnici nad Labem. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Pohled na Karlovo náměstí v Roudnici nad Labem. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Roudnice n/L. - Byla zveřejněna nová obecně závazná vyhláška upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro jejich volné pobíhání. Jaké zásadní změny vyhláška přináší?

Reklama

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Pes musí být veden na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat byl veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu.

V případě, že musí být pes na přechodnou dobu ponechán na veřejném prostranství bez dohledu (např. při návštěvě obchodu), je nutné jej uvázat k pevnému předmětu, a to tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat měl takto uvázaný pes co nejmenší možnost dostat se s nimi do kontaktu.

Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem.

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa, se vymezují prostory uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.

Zákaz vstupu se psy

Z důvodu ochrany zdraví a života dětí a mládeže a zlepšení vzhledu vybrané veřejné zeleně v parcích se zakazuje vstup se psy:

- na veřejně přístupná sportoviště, dětská hřiště a pískoviště uvedená v příloze č. 2 této vyhlášky (vymezená prostorem uvnitř nízkého oplocení)

- do celého veřejně přístupného areálu Zámeckého parku v Michálkově ulici

Ke schválení nové vyhlášky došlo 25.3.2015 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

Rada města v minulosti doporučila vyloučit vstup psů do vybraných prostor, jako jsou parky a dětská hřiště. Dobré zkušenosti s podobnými vyhláškami jsou v okolních městech (Štětí, Lovosice a Litoměřice). Kromě nižší pravděpodobnosti napadení občanů nebo zvířat volně se pohybujícími psy pomůže vyhláška při snižování znečišťování města psími výkaly. Přístup psů na dětská hřiště je sice v současnosti řešen, resp. zakázán provozními řády, ale tyto jsou právně obtížně vymahatelné a ani jejich soustavné porušování neukázněnými chovateli psů nelze jednoduše sankcionovat.

Z těchto důvodů byla Zastupitelstvem města Roudnice nad Labem projednána a schválena nová obecně závazná vyhláška, která jasně vymezuje jak pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, tak prostory určené pro jejich volné pobíhání na celém území města.

ČTĚTE: V Roudnici bude regulován pohyb psů po městě. Jak zaplatit poplatek?

Reklama

Hodnocení

3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře