Jak to bude s pohotovostí v Podřipské nemocnici?

Roudnická nemocnice. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Roudnická nemocnice. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

ROUDNICE NAD LABEM - Jak je to s financováním pohotovosti v roudnické nemocnici? Vedení Ústeckého kraje i města Roudnice nad Labem jedná s vedením Podřipské nemocnice. Jak to nakonec dopadne?

Reklama

Ústecký kraj zareagoval na tiskovou zprávu roudnické nemocnice.

SOUVISEJÍCÍ: Kraj nepodpořil pro rok 2018 dětskou pohotovost v roudnické nemocnici

"Podle sítě pohotovostních služeb Ústeckého kraje již řadu let vykonává pro spádovou oblast Litoměřice pohotovostní služby pro děti a dospělé litoměřická nemocnice. Jde o stejný model jako v jiných okresech kraje, kdy je pro každou spádovou oblast vždy jedna pohotovost pro dospělé a pouze jedna pohotovost v okrese pro děti, vždy u tzv. bývalé okresní nemocnice. Nejde tedy o žádnou novou nabídku, ale o prodloužení stávající, každoročně se opakující, smlouvy," uvedla v prohlášení kraje mluvčí Lucie Dosedělová.

Kraj rovněž nesouhlasí s výrokem mluvčí nemocnice Markéty Smutné.

"Nově bude tedy pohotovost pro 3 ORP (Roudnicko, Lovosicko a Litoměřicko) podpořena Krajem pouze v litoměřické nemocnici. To vše na základě rozhodnutí z roku 2012 a bez ohledu na nabídku Městského úřadu v Roudnici nad Labem dofinancovat 100% podílem krajskou dotaci. Mezitím také Nemocnice v Litoměřicích změnila právní subjektivitu a proto je tato činnost svěřena jiné společnosti, než bylo rozhodnuto v roce 2012. Podřipská nemocnice s poliklinikou nebyla s nabídkou na provozování LPS pro tento region vůbec oslovena a smlouva byla přímo nabídnuta nově vzniklé akciové společnosti Nemocnice Litoměřice," popsala mluvčí roudnické nemocnice.

"Nevíme, o kterém rozhodnutí z roku 2012 vedení roudnické nemocnice hovoří, žádné takové o provozu pohotovostních služeb neexistuje. Každoročně je však schvalován model zajištění pohotovostních služeb, který s ohledem na rozsah sítě ordinací nedoznal již řadu let změn, v roce 2012 byla do modelu pouze zapracována nová legislativa v souvislosti s novým zákonem o zdravotních službách," reagovala za kraj Lucie Dosedělová.

Na její slova kontroval výkonný ředitel roudnické nemocnice Tomáš Krajník.

"Kraj uvádí, že neexistuje rozhodnutí kraje z roku 2012. Není to pravda. Zřejmě  kraj neví co rozhodl (dokument má redakce k dispozici - pozn.red.).," uvedl ředitel nemocnice.

"Ústecký kraj tehdy ještě před účinností nového zákona vedl řadu jednání se zástupci všech dotčených subjektů, kteří se podílejí na zajištění a organizaci LPS v kraji (města, ČLK, SPL, SPLDD, provozovatelé ordinací atd.) o vhodném modelu zabezpečení organizace a rozsahu LPS na území kraje od 1. 4. 2012. Poté byl tento model LPS projednán a schválen v orgánech Ústeckého kraje a od té doby ho kraj nijak nezměnil!" dodal Tomáš Krajník.

"Roudnická nemocnice provoz dětské pohotovosti nabízela podle našich informací již dlouhodobě, jako službu související s provozem jejich dětského oddělení, bez finanční a organizační podpory ze strany kraje. Ukončení této služby v roudnické nemocnici je tedy plně jejich rozhodnutím a nezávisí na vůli a podpoře kraje," uzavřela mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Tomáši Krajníkovi se nelíbí, že Ústecký kraj nevypsal tendr.

"Trvám na stanovisku, že LPS je placena z veřejných prostředků a kraj by měl popsat jakou službu hledá a udělat výběrové řízení. Pokud přidělil dotaci přímo jednomu z poskytovatelů pro 3 ORP je to v rozporu s principem veřejných zakázek," doplnil ředitel Podřipské nemocnice.

Spor je o peníze. Finančně plánuje pomoci město Roudnice nad Labem.

"Město se má podílet stejnou částkou, jakou na její provoz poskytne Ústecký kraj. Proběhlo jednání vedení města s hejtmanem o navýšení krajské finanční podpory. O její výši má být rozhodnuto do konce měsíce," informoval mluvčí města Jan Vancl.

"Již z jednání s panem Rybákem, náměstkem hejtmana pro zdravotnictví, vyplynula reálná možnost navýšení financování ze strany kraje o 10%. Tímto však zdaleka nepokryjeme potřebnou částku pro provoz dětské pohotovosti v původním režimu. Po posledním jednání přímo s hejtmanem Bubeníčkem je již jasné, že ji bude třeba do jisté míry omezit, jsme však přesvědčeni, že se službu podaří zachovat. V tuto chvíli je naše žádost projednávána příslušnými krajskými orgány a výsledek očekáváme ještě tento měsíc," dodal místostarosta Jiří Řezníček.

Prozatím roudnická lékařská pohotovostní služba funguje beze změn, a to do doby, než dojde k vyčerpání alokovaných finančních prostředků. Záleží tak na rozhodnutí Ústeckého kraje, zda roudničtí budou muset v budoucnu využívat dětskou pohotovost litoměřické nemocnice, která tuto službu v rámci smlouvy s krajem pro náš region nabízí.

Reklama

Hodnocení

2.4 hvězdiček / Hodnoceno: 5x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře