DOKUMENT: Kauza Teplo-byty - Vladimír Urban vyvolal hlasování o důvěře, zda má být starostou

Radnice v Roudnici nad Labem. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Radnice v Roudnici nad Labem. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Roudnice n/L. /EXKLUZIVNĚ/ - Turbulence v roudnické politice. Vladimír Urban vyvolal na středečním (16.9.2015) zastupitelstvu hlasování o důvěře, zda má setrvat ve funkci starosty města. Stalo se tak v rámci diskuse o situaci v městské firmě Teplo-byty.

Reklama

„Na základě probíhající diskuse k přednesených zprávám o hospodaření Teplo-byty, si uvědomuji vážnost situace. Vzhledem k tomu, že působím ve vedení města několik funkčních období, je logicky mé jméno spojováno s problémy, o kterých zde hovoříme," komentoval politický krok roudnický starosta Vladimír Urban.

Radní města totiž 12. srpna 2015 odvolali Petra Hájka z funkce jednatele Teplo-byty a k 1. září 2015 jmenovali Zdeňka Honců.

Proces výměny nepřímo začal už v březnu 2015, kdy Finanční výbor dostal za úkol prověřit hospodaření s byty a bytovými domy.

Finanční výbor byl seznámen s interním a externím auditem, který proběhl ve firmě Teplo-byty. Zaměřen byl na dodržování mandátní smlouvy sepsané mezi městem a Teplo-byty. Externí audit zase prověřoval výhodnost smlouvy uzavřené s Dálkií.

A výsledek? Finanční výbor zadal neprodleně odstranit nedostatky zjištěné interním a externím auditem. Dále provést fyzickou kontrolu v městských bytech a stanovit pravidla provádění drobých oprav hrazených nájemci, u zařizovacích předmětu stanovit životnost v letech a podmínky pro jejich výměnu.

Kauza měla pokračování. Na jednání z Kontrolního výboru z 10. září 2015 v souvislosti s odvoláním jednatele společnosti Teplo-byty se kontrolní výbor zabýval efektivním rozhodováním valné hromady, tj. rady města od roku 2010 do současnosti.

"Valná hromada neučinila od roku 2011 žádné personální ani strukturální změny, aby zamezila ztrátovému hospodaření. Od roku 2010 společnost každoročně vykazovala záporný výsledek hospodaření. Vykazovaná ztráta (od roku 2010 do konce roku 2014) dosáhla výše 11 212 tis. Kč," stojí v zápisu Kontrolního výboru.

"Valná hromada schvalovala vysoké odměny jednatelům společnosti, přestože jí byla známa skutečnost, že společnost je ztrátová. Od 1.1. 2014 byla odměna jednateli vyplácena v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích," stojí dále v zápisu Kontrolního výboru.

"Valná hromada dne 24.9. 2014 (před ukončením volebního období) schválila odměnu pouze jednomu jednateli, a to ing. Hájkovi Petrovi ve výši 100 000 Kč," uvádí se v zápisu z Kontrolního výboru.

Členové Kontrolního výboru dále konstatovali, že "Valná hromada umožnila svým rozhodováním jednateli společnosti Teplo-byty vynakládat neúčelně a bezvýsledně finanční prostředky na právní služby (Dalkie a.s., MT Legal), které byly nakonec i částečně hrazeny z městského rozpočtu, tedy z veřejných prostředků. O použití finančních prostředků na právní služby nebyla včas a v dostatečné míře informována valná hromada ani zastupitelstvo města."

"Rada města schválila půjčky ve výši 1 926 tis. Kč se splatností do konce roku 2015 i přesto, že ji byla známa nepříznivá ekonomická situace ve společnosti. Rada města neprovedla finanční analýzu služeb vykonávaných na základě mandátní smlouvy. V roce 2013 schválila odměnu za jeden byt ve výši 616,00 Kč, což je oproti roku 2011 kdy odměna činila 192,00 Kč, zvýšení o více jak trojnásobek. Průzkumem trhu bylo zjištěno, že se odměna pohybuje v rozmezí od 163,00 Kč do 225,00 Kč," uvádí se v zápisu.

Podle Kontrolního výboru se Rada města nezabývala závěry a doporučeními vlastního interního auditu. "Od roku 2012 o výše uvedených záležitostech nebylo zastupitelstvo informováno," je napsáno v zápisu.

Závěr a stanovisko všech přítomných členů kontrolního výboru:

  • Kontrolní výbor konstatuje, že došlo k selhání nejen valné hromady, tj. rady města v letech 2011 až 2014, ale došlo i k selhání finančního výboru a částečně i kontrolního výboru, neboť ten o neudržitelné ekonomické situaci informoval pouze radu města.
  • Zápisy z jednání kontrolního výboru, který se na svých jednáních dne 4.2.2013,18.3.2013 a 22. 4.2013 zabýval ekonomickou situací ve společnosti Teplo-byty s.r.o. byly předloženy pouze radě města, namísto toho, aby o situaci bylo informováno zastupitelstvo města.
  • Kontrolní výbor konstatuje, že z rozpočtu města byly (za poslední dva roky 2013 a 2014) poskytnuty veřejné prostředky ve výši 1 872 562,00 Kč vědomě, a to za účelem snížení vykazované ztráty ve společnosti Teplo-byty s.r.o.
  • Kontrolní výbor konstatuje, že rada města je povinna při svém rozhodování jednat s péčí řádného hospodáře, neboť rozhoduje o veřejných prostředcích. Rada města tak nečinila a svou nečinností a některými svými zásahy přispěla k prohlubování ztráty.

ČTĚTE:  Personální zemětřesení v Teplo-byty. Radní v tichosti vyměnili ředitele

Reklama

Hodnocení

1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře