Bechlín a okolní obce na Podřipsku mají nový vodní zdroj

Stavební práce, ilustrační foto. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Stavební práce, ilustrační foto. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Podřipsko - Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Podřipsku další plánovanou investiční akci – výstavbu nového úseku vodovodu, který umožní vyřazení nevyhovujícího vodního zdroje ÚV Bechlín.

Reklama

Obce Račice, Kostomlaty p. Řípem, Libkovice p. Řípem a Bechlín s Předonínem a osadou Benzinov jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bechlín. Vodním zdrojem je vrt Předonín, odkud je voda čerpána do úpravny vody Bechlín a dále do vodojemu Bechlín. Je naplánováno připojení vodovodu obce Hněvice se 150 obyvateli na skupinový vodovod Bechlín.

Připojení Hněvic ani rozvoj uvedených obcí však nejsou možné, protože úpravna vody Bechlín již není technicky schopna zajistit dostatečné množství a kvalitu vyráběné pitné vody.  

V rámci investiční akce SVS proto dojde k odstavení úpravny vody Bechlín a vrtu Předonín a místo toho budou uvedené obce připojeny na vodárenskou soustavu města Štětí, zásobovanou kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Malešice.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. listopadu 2014, následně provedl zhotovitel vytyčení a ověření podzemních sítí. Z důvodu klimatických podmínek a vodního stavu na Labi došlo k přerušení prací, a harmonogram prací byl aktualizován s termínem dokončení stavby do 30. června 2015. Vlastní práce byly zahájeny v těchto dnech.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře