Geometrie v našem městě aneb matematika jinak

Děti. Foto: archiv Lenka Šnejdarová a David Dvořák
Děti. Foto: archiv Lenka Šnejdarová a David Dvořák

Most /ZE ŽIVOTA ŠKOL/ - Pedagogové Lenka Šnejdarová a David Dvořák ze ZŠ J. A. Komenského v Mostě našli způsob, jak děti zaujmout a přiblížit jim matematické učivo.

Reklama

Žáci se seznamují s geometrickými tvary, také s tělesy a jejich vlastnostmi pomocí modelů a prostřednictvím architektury města, kde bydlí. Seznamují se s plány i půdorysy a učí se pracovat s měřítkem. Děti používají geometrické pojmy jako přímka, polopřímka, rovnoběžka, různoběžka, kolmice a úhel.

Cílem tohoto projektu je vymodelovat sledované stavby a vytvořit model náměstí. Vzniknou tak modely českého náměstí. Děti si procvičují prostorové vidění i logické myšlení, ověřují si manuální zručnost a získávají nové dovednosti. Přesnost a preciznost si děti ověřují pomocí konstrukce daných obrazců.

V projektu učitelé využívají deskové hry podporující u dětí logické a strategické myšlení. Geometrie se stane součástí života malých školáků, kteří získají mnoho poznatků prostřednictvím činnostního učení.

V pátek 29. května 2015 žáci s metrem a provázkem vyrazili na praktické využití poznatků z geometrie na Litvínovské náměstí. První zastávka se uskutečnila u kostela svatého Michaela archanděla, kde využívali poznatky o osové souměrnosti. Na Mírovém náměstí si žáci procvičili měřítko mapy, měření pomocí metru, provázku, krokování, odhad délky a šířky, výpočet obvodu a obsahu parkoviště.

Zjišťovali, jaká tělesa a jaké geometrické tvary se nacházejí na náměstí. V úloze z praxe museli vypočítat, kolik dlaždiček o velikosti 400 x 400 mm se vejde na plochu parkoviště. Konečnou zastávkou byl Valdštejnský zámek a zámecký park, kde se žáci dozvěděli o historii zámku, první manufaktuře.

Na nádvoří zámku se žáci seznamovali s pojmem kruh, poloměr, průměr, úhlopříčky ve čtverci. Byl to den o aktivním využívání učiva ze 4. ročníku – sčítání, odčítání přirozených čísel, zaokrouhlování na stovky, tisíce, násobení dvojciferným činitelem, dělení jednociferným dělitelem, kolmice, různoběžky, rovnoběžky, přímky, úsečky, polopřímky, obsah a obvod obrazců, tělesa, geometrické tvary, kruh, průměr, poloměr.

Z pohledu na současné vzdělávání vyplývá potřeba zvýšit zájem dětí o matematiku a přírodní vědy. Učitelé ze ZŠ Komenského v Mostě kombinují tradiční metody a také nové formy práce, při kterých využívají moderní technologie a různé pedagogické postupy, to vše proto, aby učení děti bavilo.

Projektová práce Geometrie v našem městě a okolí učí žáky vnímat matematiku mimo školní prostředí a aplikovat nové poznatky v běžném životě.

Autoři: Lenka Šnejdarová a David Dvořák

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře