VELKÝ PŘEHLED: Zápis do 1.tříd litvínovských základních škol

Slabikář, ilustrační foto. Foto: SPN - oficial
Slabikář, ilustrační foto. Foto: SPN - oficial

Litvínov - Zápisy malých předškoláků do prvních tříd do základní škol pro školní rok 2015-2016 se budou letos konat ve středu 4.2 od 13-17 hodin a ve čtvrtek 5.2 od 8-15 hodin.

Reklama

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589.

Škola s rozšířenou výukou anglického, německého, ruského a francouzského jazyka nabízí kvalitní výuku v příjemné atmosféře, školní dužinu se zájmovými kroužky i školní klub, ozdravné a adaptační pobyty, plavecký výcvik, kariérové poradenství, počítačové učebny, bohatou zájmovou činnost (kroužky OS Cvrček).
Den otevřených dveří 13.1.2015. Podrobné informace na www.3zs.cz.

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059

Škola demokratického myšlení a tvořivého učení. Výuka podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola. Od 2. třídy nepovinně výuka anglického jazyka, od 7. třídy druhý cizí jazyk povinně, k dispozici odborné učebny s moderní technikou, počítačové učebny, wi-fi sí, elektronická ŽK, sportovní areál, keramická pec, relaxační místa a nabídka kroužků. Školní družina v provozu do 16.30 hod. Informace na www.zsruska.cz.

Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991

Poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání uskutečňuje podle různých vzdělávacích programů a podle individuálních vzdělávacích plánů. Od 6. ročníku výuka anglického jazyka.

Ve speciálním pedagogickém centru je zajišována odborná poradenská, metodická a terapeutická péče. Keramická dílna s pecí, zájmové vzdělávání, školní družina, sportovní vyžití žáků. Více na www.zs-specialni-litvinov.cz.

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Litvínov, Podkrušnohorská 1677

Škola pro KLUKY i HOLKY, SPORTOVCE i NESPORTOVCE se zaměřením na SPORT, CIZÍ JAZYK (AJ,NJ) a INFORMATIKU. Nabízíme smysluplnou a kvalitní výuku v příjemném prostředí, sport (hokej, fotbal, volejbal, gymnastiku, aerobik). V ceně školného 600 Kč měsíčně (7.200,- Kč ročně) mimo jiné družina, klub, zájmové kroužky, poradenské pracoviště, plavání, kurzy. Více na www.sszslitvinov.cz.

Základní škola Litvínov – Hamr, Mládežnická 220

Malá škola s přátelskou rodinnou atmosférou, ohledy na individuální možnosti a schopnosti každého žáka. Nápaditá forma výuky s využitím moderních školních pomůcek. Od 1. ročníku výuka anglického jazyka, v 1. a 2. ročníku slovní hodnocení. Zdarma řada zájmových kroužků, ve školní družině po celý školní rok zajímavé akce. Možnost prohlídky školy každý pracovní den do 14.00 hodin. Více na www.zshamr.cz.

Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160

Velmi dobré zkušenosti s propojením ZŠ a MŠ, přípravné třídy, využití moderních technologií ve výuce i ve volnočasových aktivitách. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, třídy s upraveným vzdělávacím programem, individuální integrace žáků, logopedická péče. Pestrá nabídka aktivit družiny a klubu,
pěvecké sbory, projektové dny, víkendové a prázdninové pobyty. Více na www.zsjanov.cz.

Co potřebujete k zápisu...

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče nebo zákonní zástupci povinni přihlásit ke školní docházce děti narozené do 31.8.2009. Při zápisu předloží rodiče nebo zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte.


K zápisu se dostaví také děti, kterým byla z jakéhokoliv důvodu odložena povinná školní docházka u předcházejícího zápisu do 1. ročníku základních škol.

Reklama

Hodnocení

5 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře