Ve Vtelně vznikne nový park. Bude i dětské hřiště

Místo, kde bude park. Foto: archiv Město Most
Místo, kde bude park. Foto: archiv Město Most

Most - Nový park bude vybudován uprostřed křižovatky ulic Mostecká, U Špejcharu a Luční ve Vtelně. Kromě zatravněné plochy a čtyř chodníků zde bude postaveno i nové odpočinkové místo s lavičkami a malé dětské hřiště.

Reklama

Navíc zde budou umístěny i tři smírčí kříže a zrestaurovaný kamenný barokní podstavec, který původně stál u místního hřbitova. Parkové úpravy by měly začít ještě v letošním roce, dokončeny pak budou zřejmě na jaře.

„Nový park bude vklíněný mezi místní komunikace, čímž je dán i jeho přibližně troj­úhelníkový tvar. Západní a se­verní okraj parku budou lemo­vat dva chodníky s povrchem z betonové zámkové dlažby, u nichž bude nově umístěno šest stožárů s veřejným osvět­lením," vysvětlila Martina Šťastná z odboru investic a ko­munálního hospodářství mos­teckého magistrátu.

"Napříč zatravněnou plo­chou pak povedou dva chod­níky s mlatovým povrchem s tím, že v místě jejich křížení bude vytvořeno kruhové odpo­činkové místo se čtyřmi lavič­kami a dvěma odpadkovými koši. Vyroste zde i malé dět­ské hřiště,“ dodala.

Součástí nového parku bu­dou i tři smírčí kříže a ka­menný barokní podstavec, které byly původně umístěny u hřbitova farního kostela ve Vtelně.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře