V Mostě budou oblasti, kde úředníci nepřiznají nové doplatky na bydlení

Bytové domy, ilustrační foto. Foto: archiv MojeMostecko.cz
Bytové domy, ilustrační foto. Foto: archiv MojeMostecko.cz

MOST - Mostecká radnice vymezí oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. V praxi to znamená, že v takto vymezených oblastech nebude možné přiznávat nové doplatky na bydlení, a neměli by se tam tudíž stěhovat další sociálně slabí.

Reklama

„Hledáme možnosti, jak ochránit slušné obyvatele města před kumulováním sociálně nepřizpůsobivých na určitých místech města, kde pak dochází ke zvýšenému výskytu sociálně negativních jevů. Už jsme vytipovali nejkritičtější místa v Mostě,“ informovala náměstkyně primátora Markéta Stará.

Vydání opatření musí být důvodné, lze jej vyhlásit pro oblasti, kde dochází ve zvýšené míře k porušování veřejného pořádku, kde lze sledovat nepříznivé vlivy působící především na děti, kde se vyskytují osoby pod vlivem návykových látek apod.

V Mostě se uvažuje o následujících oblastech – takzvané stovky (bloky 89 až 100), některé bloky a čísla popisná v ulicích M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a ve vytipovaných blocích v takzvaných sedmistovkách.

Proti opatření mohou podat námitky pouze vlastníci nemovitostí nacházející se v oblasti uvedené v návrhu opatření.

Bude-li pro uvedené části města opatření vydáno, musí orgán pomoci v hmotné nouzi (úřad práce) prověřit, zda žadatel o dávku na bydlení neužívá byt nacházející se v oblasti, pro niž bylo opatření vydáno. Pokud ano a pokud žadateli vzniklo vlastnické právo nebo právo na užívání bytu až po vydání opatření, pak tento žadatel dávku na bydlení nedostane.

„Snažíme se využít všech zákonných možností, jak regulovat sociálně nežádoucí jevy a jak ochránit slušné obyvatele,“ zdůvodňuje záměr města náměstkyně Stará.

Radní pověřili primátora, aby ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Most a místním pracovištěm úřadu práce připravili podklady, na jejichž základě bude vypracována žádost pro vydání tohoto opatření.

Město vychází i z vlastních poznatků, které získalo při takzvaném mapování v některých částech města. O vydání opatření může požádat obec u příslušného pověřeného obecního úřadu a to na základě novelizovaného zákona o pomoci v hmotné nouzi, který nabyl účinnosti 1. června 2017.

Reklama

Hodnocení

3.33 hvězdiček / Hodnoceno: 6x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře