Územní plán Mostu: Město mění mapu se stavebními pozemky

Magistrát města Most. Foto: archiv MojeMostecko.cz
Magistrát města Most. Foto: archiv MojeMostecko.cz

MOST - Vášnivé diskuse a zjistřená atmosféra. A také návrhy, o kterých se po připomínkách veřejnosti bude hlasovat v zastupitelstvu. Tak vypadá situace okolo návrhu územního plánu města Most.

Reklama

Návrh předložený k pondělnímu (20.3.2017) veřejnému projednání v zaplněném radničním sále představil nové plochy, které v budoucnu mohou sloužit pro bytovou výstavbu, rozvoj průmyslu a ploch k rekreaci.

Podle návrhu se počítá do roku 2030 s výstavbou rodinných a bytových domů v celkovém počtu 1400 bytů, a to na území města. Konkrétně v oblasti u budoucí rekreační zóny mosteckého jezera. Dále ve Vtelně a u parku Hrabák.

Naopak územní plán ustupuje od možnosti bytové výstavby v lokalitě Rudolice, Střimická výsypka, Na Sadech za Baumaxem. Možná bytová výstavba v Čepirozích je odložena až po roce 2055.

Průmyslová zóna se má rozvíjet v Komořanech.

Platný územní plán je z roku 2002 a nový, právě projednávaný, ho má zcela nahradit.

Poprask vyvolala zejména změna v uvažované bytové zástavbě. Zatímco jedna část majitelů pozemků má podle kritiků i z řad politiků ztratit šanci využít své pozemky pro výstavbu domů, druhá tuto příležitost naopak získá.

"Pan primátor navrhuje v novém územním plánu statutárního města zrušit určení statisíců metrů čtverečních pozemků pro výstavbu rodinných domků – a to jak mnoha soukromým investorům, tak i na pozemcích města (jde o pozemky za bývalým Baumaxem, dále v Čepirozích, ve Vtelně, v Rudolicích a dalších částech města) a chce z nich udělat veřejnou zeleň. Obratem ale navrhuje schválení nových pozemků k výstavbě rodinných domků ve Vtelně o celkové výměře 91 179 m2. Vlastníkem těchto pozemků je firma Bestla, jejímž jediným majitelem je Ivan Paparega, otec primátora," uvedlo v tiskovém prohlášení Sdružení Mostečané Mostu (SMM).

S výkladem SMM nesouhlasí mostecký primátor Jan Paparega, který pro MojeMostecko.cz reagoval, že on nic nepředkládá, nenavrhuje, ani neruší.

"Práce na novém územním plánu započaly dříve, než-li jsem byl zvolen primátorem města Most. Rozvoj města navíc není v kompetenci primátora, ale v kompetenci náměstka primátora, který bude finální podobu nového územního plánu předkládat," konstatoval.

"Žádosti o zařazení pozemků, které jsou zmiňovány SMM, do nového územního plánu, byly doručeny na podatelnu magistrátu města v únoru 2013, tedy v době, kdy jsem seděl v opozici a nebylo možné předvídat, že v době schvalování nového územního plánu budu primátorem města. V dané věci se jedná o návrh nového územního plánu, jehož definitivní podobu nyní nelze předjímat. Pozemky, které jsou ve vlastnictví společnosti, kterou vlastní můj otec, nemusí být v konečném důsledku do nového územního plánu vůbec zapracovány," dodal Jan Paparega.

Veřejnost se k návrhu nového územního plánu může vyjádřit do 27. března 2017.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat nesouhlasné stanovisko. K pozdějším reakcím se nepřihlíží.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře