Nemyslím si, že Most přitahuje kontroverzní osobnosti, říká primátor Jan Paparega

Jan Paparega. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Jan Paparega. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Most - "Pokud jde o Jiřího Zelenku, ten je silnou osobností, která dokázala v pozici volebního manažera přesvědčit voliče Severočechů Most, aby nám dali svou důvěru. Hodnocení, zda to bylo rozhodnutí správné či nikoliv, budou voliči moci učinit ke konci funkčního období," říká v emailovém rozhovoru primátor Mostu Jan Paparega.

Reklama

Je rok od komunálních voleb. Co koalice pro občany a město Most udělala, aby se jim lépe žilo?

Od prosince 2014 pracovalo vedení města na co nejefektivnějším využívání finančních prostředků v souvislosti s investičními akcemi, které byly připraveny pro rok 2015. Předběžný výsledek hospodaření za první polovinu letošního roku dokládá, že námi zvolený směr je správný. Samozřejmě až poslední čtvrtletí ukáže skutečnost.

Dále jsme se věnovali zkvalitnění životních podmínek pro občany našeho města a to především posílením na poli bezpečnosti, kdy jsme rozšířili řady městské policie, učinili několik opatření, zavedli jsme například cyklohlídky či specializované hlídky městské policie v problémových lokalitách Mostu.

Do průmyslové zóny Joseph se nám podařilo umístit silného zahraničního investora, který vytvoří zhruba 400 pracovních míst. Jednání s dalšími investory probíhají.

Nadále budeme pracovat na zlepšování podmínek pro život ve městě Most a také naplňování našeho volebního programu.

Most má mnoho problémů, a to i z pohledu politické reprezantace. Stačí konstatovat jména jako Pavel Kouda, Jiří Šulc. Vypadá to, že město přitahuje mnoho kontroverzních osobností. V této souvislosti se hovoří i o Jiřím Zelenkovi. Jak to vnímáte, jaký na to máte pohled?

Nemyslím si, že město Most přitahuje kontroverzní osobnosti a nepřísluší mi, abych jakkoliv hodnotil oba zmiňované pány. A pokud jde o Jiřího Zelenku, ten je silnou osobností, která dokázala v pozici volebního manažera přesvědčit voliče Severočechů Most, aby nám dali svou důvěru. Hodnocení, zda to bylo rozhodnutí správné či nikoliv, budou voliči moci učinit ke konci funkčního období.

Otevřeně se hovoří o Mostě, jako o klientelistickém městě. Není ojedinělé, že podnikatelé a potenciální investoři s odkazem na politickou scénu se záměrně vyhýbají Mostu a regionu. Jste s tím srozuměn, nebo myslíte, že to tak není?

Město Most není městem klientelistickým, to rozhodně popírám. Důkazem toho je, že do výběrových řízení se nám hlásí subjekty z celé republiky a mnohdy i uspějí. Příkladem toho může být jedna z posledních veřejných zakázek v objemu několika milionů korun, kterou vyhrála společnost z Ostravy. Rovněž tak investoři se nám nevyhýbají, ale je velmi složité přesvědčit je, aby si vybrali právě Mostecko. V této snaze nám velmi pomáhá agentura CzechInvest, jejíž pomoci si vážím. Můj osobní názor je ten, že investoři si na nás vytvoří zkreslený názor na základě negativního zobrazování našeho regionu, za což mohou především média. Objeví-li se Most nebo Mostecko v médiích, hovoří se o něm pouze v souvislosti s nezaměstnaností, problémy se životním prostředím, vyloučených lokalitách apod. Proto se snažíme změnit mediální obraz Mostecka. Ačkoliv to je a bude práce velmi obtížná, pokoušíme se to změnit.

Nová koalice se hlásí k pokračování těžby uhlí na lomu ČSA. Je to tím, že někteří zastupitelé mají úzké vazby (rodinné, obchodní) na těžební firmy, a proto je tím ovlivněn jejich postoj? Nebo je to kvůli něčemu jinému?

V koaliční smlouvě je jako jeden z cílů uvedena „Podpora pokračování těžby hnědého uhlí – korekce limitů těžby“.  Nejedná se tedy jen o lom ČSA, ale o pokračování těžby obecně. Můj názor je takový, že nemá-li stát vyřešenu otázku, zda bude uhlí v budoucnu potřeba, je pak čistě na Vládě ČR, aby k této problematice zaujala názor. Osobně jsem toho názoru, že není-li pro Mostecko připraven krizový plán, tj. plán týkající změny struktury na poli průmyslu, který by byl ze strany vlády jednak připraven a dále financován, pak se z hlediska eliminace sociálních nepokojů a zvýšení nezaměstnanosti přikláním k pokračování těžby. Nepřipravenost krizového plánu a finančních prostředků mi na nedávné návštěvě Mostecka potvrzoval pan ministr Brabec a pan ministr Babiš. Není-li nic z výše uvedeného připraveno, pak je nejjednodušším řešení pokračování v činnosti, která zde má svou tradici a ze které celá ČR několik desítek let profitovala.

Co si myslíte o názoru, že do Mostu nepřijdou investoři kvůli pokračující těžbě uhlí? Z jednoduchého důvodu, že pro ně není atraktivní prostředí či kvůli nedostatku vhodných administrativních prostor. Například interiér objektu VÚHU vypadá jako vystřižený z filmu Okres na severu a ani Komes není modernizován.

Investoři primárně nemají informace týkající se problematiky těžby uhlí, která se v ČR v posledním roce velmi diskutuje. Při jednáních, kterých jsem se účastnil, tato problematika nezazněla. Vámi uváděné nemovitosti nejsou majetkem města Most a tak nelze jejich vlastníka nutit k jakékoliv adaptaci. Rozhodně si ovšem nemyslím, že by Most nedisponoval dostatkem administrativních prostor. Pro úplnost si dovolím poznamenat, že investoři, kteří se rozhodnou umístit svou výrobu např. v průmyslové zóně Joseph zde vystaví i zázemí pro svůj management.

Jaký bude další vývoj Repre?

Společnost Crestyl v červnu 2015, tedy před doplacením zbytku kupní ceny, odstoupila od uzavřené kupní smlouvy. Takový postup byl ve smlouvě sjednán. Město Most zadá v příštím roce zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Repre. Zároveň budeme zjišťovat, zda v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budeme schopni čerpat finanční prostředky z dotačních titulů ve stávajícím programovém období.

Reklama

Hodnocení

4 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře