Nechceme žít ve smradu, hlásá billboard. Cílí na ministra Richarda Brabce

Billboard. Foto: archiv MojeMostecko.cz
Billboard. Foto: archiv MojeMostecko.cz

Most - Na třídě Budovatelů v Mostě visí billboard. Je na něm expresivní konstatování: Nechceme žít ve smradu! a k tomu dotaz: Co s tím uděláte, pane ministře? Ministrem je myšlen ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Reklama

V Ústeckém kraji je billboard umístěn v Mostě v ulici Budovatelů a také v Lovosicích.

Plakát apeluje zejména na ministra Richarda Brabce, který byl do roku 2011 generálním ředitelem Lovochemie. Právě lovosická chemička s Preolem je známá svým zápachem.

Avšak nejde jen o "chemický" zápach, ale i ten "zemědělský", zejména z vepřínů.

Kdo za kampaní stojí a co je cílem? MojeMostecko.cz zjistilo, že organizátorem je Koalice občanských sdružení a obcí (KOSO). O sobě píše, že je neziskové společensví, jehož záměrem je směřovat svou činnost pro osvětu problematiky pachových látek a zpřesnění legislativních omezení za účelem ochrany občanů.

V řídícím výboru je místostarosta Mimoně Stanislav Baloun a předsedkyně občanského sdružení Permanent Nymburk Miloslava Štěrbová.

Cílem kampaně je prosazení změn do novely zákona o ovzduší 201/2012 Sb.

"Zákon o ovzduší řadí pachové látky na úroveň znečišťujících látek, ale dále nedefinuje hodnoty, při jakých koncentracích je pach obtěžující, a kdy je potřeba emise pachových látek řešit," konstatuje KOSO.

"Ačkoliv jedním z svých výkladů dává MŽP pravomoc Krajským úřadům stanovit emise pachových látek, nedává jim žádné metodické vedení ani návod, jak to mají udělat. Naopak, pokud se krajské úřady snaží nějakým způsobem emisní limit stanovit, MŽP tuto metodu popře, protože nemá oporu v zákoně, to je hlavní důvod, proč je legislativně nutné pachové látky upravit," objasňuje KOSO.

"Mnozí odpovědní pracovníci MŽP a potažmo i další úředníci státní správy se často vyjadřují, že metoda je nejasná, že stanovení má velkou chybu apod. Toto tvrzení je zavádějící. Metoda měření emisí pachových látek je akreditovaná metoda, prováděná podle evropské normy ČSN EN13725 Kvalita ovzduší – Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. Obdobnou metodu určení limitů pro emise zdroje používá mnoho evropských států. I když limity evropských států nejsou zakotveny přímo v zákoně, jak argumentuje MŽP,  jsou dodržovány," uvádí KOSO.

A hned nabízí model, jak stanovit emisní limity pachových látek.

  1. Změření emisí pachových látek na zdroji
  2. Výpočet rozptylové studie pro pachové látky (CHMU)
  3. Zjistit imise v obytné zóně (zastavěném území)
  4. Pokud budou imise v obytné zóně vyšší než 5 pachových jednotek/m3, respektive 10 pachových jednotek/m3 v průmyslové zóně, dopočítat emise na komíně tak, aby hmotnostní tok pachových látek na výduchu byl takový, aby splňoval imise výše uvedených 5, resp. 10 pachových jednotek v zastavěném území. Vypočtený hmotnostní tok pachových látek (pachový tok) bude individuálním limitem pro daný zdroj.
  5. Opatření pro dodržení imisí mohou být různá – změna výšky komína, zakrytí otevřených ploch, ionizační metody, biologické metody, sorpční filtry, chemické čištění apod.

"Tato metoda návrhu emisních limitů se osvědčila v EU i v ČR, například v Preolu," uvádí KOSO.

Součástí akce je i petice.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře