Most do Rudolic projde rekonstrukcí. Uzavírka se dotkne linky č. 10

Silniční most do Rudolic. Foto: archiv Mostecké Listy
Silniční most do Rudolic. Foto: archiv Mostecké Listy

Most - Kompletní rekonstrukcí projde silniční most do mosteckých Rudolic, který je již více než rok kvůli oslabení nosné betonářské výztuže částečně uzavřen. Oprava mostu by měla proběhnout v létě 2016.

Reklama

„V roce 2014 byl na základě mi­mořádné mostní prohlídky zpraco­ván diagnostický průzkum mostu, kte­rým bylo zjištěno, že došlo k oslabení nosné betonářské výztuže o 5–15 %, což znamená, že celá konstrukce je ve velmi špatném stavu. V loňském roce proto došlo k výraznému omezení pro­vozu na mostě snížením volné šířky vozovky ze 7,5 na 5,5 metru,“ infor­moval Michal Klihavec z odboru in­vestic a komunálního hospodářství mosteckého magistrátu.

Rekonstrukce bude zahrnovat opravu a sanaci stávajícího mostního objektu, dojde tedy ke konzervaci stávajícího technického stavu nosné konstrukce a spodní stavby. Tím by měla být prodloužena životnost mostu o deset až patnáct let. Předpokládané náklady činí 5 792 400 Kč bez DPH, přesná částka však vzejde z výběro­vého řízení.

Během opravy bude sice zacho­ván pěší provoz, ale dojde k úplnému zastavení automobilového provozu. Doprava bude v tomto období vedena po objízdné trase, což se dotkne i au­tobusové linky č. 10.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře