Kvůli požáru v Unipetrolu zvažujeme obecní rozhlas i rozesílání SMS, říká starostka Litvínova Kamila Bláhová

Kamila Bláhová. Foto: archiv MojeMostecko.cz
Kamila Bláhová. Foto: archiv MojeMostecko.cz

Litvínov - Nedávný požár v Unipetrolu ukázal úskalí varovného systému města Litvínov. Objevily se negativní reakce upozorňující na nedostatečnou informovanost obyvatel. "Uvažujeme o více variantách. Jsou v nich zahrnuty varianty rozesílání hromadných SMS i spolupráce s operátory a nebo případně vybudování obecního rozhlasu," říká v rozhovoru pro MojeMostecko.cz Kamila Bláhová, starostka Litvínova.

Reklama

Proč město Litvínov nemá varovný systém, veřejný rozhlas?

Město Litvínov má varovný systém, který spadá pod Integrovaný záchranný systém Ústeckého kraje. Hlavními složkami IZS jsou Policie ČR, záchranka a hasiči. Při události v Unipetrolu tak o spuštění varovného systému rozhodovaly složky IZS, které situaci vyhodnotily jako neohrožující město a jeho obyvatele, proto sirény nebyly spuštěny. Samozřejmě jsme v zájmu informovanosti občanů využili webových stránek Litvínova, facebooku i městské policie, která oslovovala občany a situaci jim osvětlovala. Také různá média samozřejmě v rámci svých možností pravidelně o události podávala informace.

Nicméně, v souvislosti s touto mimořádnou událostí, Rada města Litvínova uložila tajemníkovi Městského úřadu Litvínov zpracování analýzy trhu v oblasti předávání informací směrem k občanům města, a to do 30. září.

Uvažujeme o více variantách. Jsou v nich zahrnuty varianty rozesílání hromadných SMS i spolupráce s operátory a nebo případně vybudování obecního rozhlasu.

Bude změna, byly již učiněny nějaké kroky k nápravě?

Samozřejmě se sešel krizový štáb města, který své poznatky z události předal Radě města Litvínova, dále se projednávaly na veřejném jednání zastupitelů. Z jejich usnesení vyplývají úkoly pro starostku: vyzvat kompetentní orgány IZS a Unipetrol, a. s., ke změně systému ve vztahu k informovanosti občanů; iniciovat jednání o změně vnitřního havarijního plánu Unipetrolu RPA, s. r. o.; prosadit možnost lokálního vstupu do informačního systému IZS v případě, kdy není definováno ohrožení Litvínova ze strany IZS, ale vyžaduje to situace při mimořádné události; vyzvat vládu k okamžitému řešení  zkapacitnění silnice I/27 a zabezpečení objízdných tras při mimořádných událostech; požádat orgány státní správy o výsledky měření proběhlých při mimořádné události dne 13. 8. 2015 až 18. 8. 2015; vyžádat si písemně od vedení Unipetrolu RPA, s. r. o., stanovisko k Prohlášení skupiny občanů Litvínova zaměstnaných v Unipetrolu RPA, s. r. o. a na nejbližším jednání zastupitelstva města předložit návrh na zřízení výboru pro bezpečnost a ochranu obyvatelstva.

Jak do havárie - požáru - fungoval varovný systém a předávání informací z Unipetrolu směrem k městu a jaké se chystají změny?

Unipetrol má vlastní vnitřní havarijní plán. Požadujeme po společnosti, aby při jeho revizi oslovili také pracovníka města zodpovědného za krizové řízení. Ten by se s havarijním plánem podrobně seznámil, případně by vznesl připomínky k doplnění z pohledu města, aby v budoucnu při podobné události nevázla komunikace mezi Unipetrolem a městem.

Jsou nějaké nové kroky - informace - směrem ke zkapacitnění silnice I/27 - jednání s Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ministerstvo dopravy apod.?

S ohledem na rizika, která jsou dokladována srpnovou havárií v Unipetrolu, naléhavě žádáme vládu a ministra dopravy o neodkladné zařazení zkapacitnění silnice I/27 a objízdných tras do prioritních záležitostí příslušných orgánů.

Nedávná havárie v areálu Chemparku Záluží nutnost zkapacitnění potvrdila. Vozy hasičského záchranného sboru i evakuovaných pracovníků Chemparku Záluží průjezdnost zkomplikovaly a pokud by došlo ke zranění osob, problémy by měla i záchranná služba.

Další zásadní problém vidíme také v objízdných trasách, které jsou v případě uzavření komunikace I/27 pro veřejnost využívány. Jedinými objízdnými trasami Most – Litvínov jsou pouze komunikace z Litvínova  přes Louku u Litvínova do Mar. Radčic a z Litvínova do Horního Jiřetína. Tato trasa však byla uzavřena pro potřeby IZS, což první trasu naprosto paralyzovalo.

Kraj oznámil, že plánuje vybudovat dopravní terminál v Litvínově - jednal s městem, jsou nějaké podrobnosti?

Jsme o projektu informováni. Město má velký zájem, aby byl dopravní terminál dotažen do konce a prostřednictvím kraje také realizován. Nyní zatím ještě probíhají diskuze ke studii.

ČTĚTE: V Litvínově vznikne dopravní terminál. Propojí vlaky s autobusy

Reklama

Hodnocení

6 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře