Co s Kulturním domem města Mostu? Napovědět má studie

Repre. Foto: archiv Mostecké listy
Repre. Foto: archiv Mostecké listy

Most - Knihovna i kino by možná mohly sloužit Mostečanům v Kulturním domě města Mostu. Zda to bude možné, na to má přinést odpověď studie využitelnosti, která se zpracovává v této době. Z ní vyplyne, jestli se knihovna i kino do objektu takříkajíc vejdou a zda to bude v pořádku také z pohledu statiky i požární bezpečnosti. Až pak bude možné uvažovat o dalších, už konkrétnějších plánech.

Reklama

Kulturní dům města Mostu je krát­ce znovu v majetku města Mostu, což bylo stvrzeno už také zápisem v ka­tastru nemovitostí. O jeho vrácení do majetku města, respektive o neplat­nosti samotné kupní smlouvy, rozho­dl na začátku listopadu loňského roku Rozhodčí soud při Hospodářské ko­moře ČR a Agrární komoře ČR.

Bez ohledu na výsledek soudní­ho řízení se ovšem společnost Cre­styl (která jej před tím od města koupila) rozhodla odstoupit od uza­vřené smlouvy a to krátce před tím, než uplynula lhůta pro doplacení zbytku kupní ceny. Padly tak plány na totální likvidaci budovy a vybudová­ní zcela nového objektu. Město nyní hledá možnosti, jak dům, jenž má v názvu kulturní, oživit, aby mohl do­stát svého názvu. Umístit tam knihov­nu a začít znovu provozovat kino, kte­ré tam kdysi fungovalo, jsou jednou z možností.

"O stávající plesovou sezonu se ale Mostečané rozhodně bát nemu­sí. Chod kulturního domu bude pro­zatím zajišťovat společnost Casca­de management, která tak činila dosud. Město s ní proto uzavře nájem­ní smlouvu za stávajících podmínek,"
uvedla mluvčí města Alena Sedláčková.

Názory veřejnosti na budovu kul­turního domu se různí, někteří s oče­káváním před lety přijali myšlenku na jeho likvidaci a výstavbu obřího objektu s obchodními plochami, kry­tou pasáží, restauracemi, konferenč­ním centrem a multikinem. Jiným to bylo líto, protože podle nich stávající stavba do Mostu prostě patří, vznikla proto tehdy i iniciativa na sociálních sítích, jejímž smyslem bylo zachová­ní objektu.

Kulturní dům města Mostu byl ješ­tě pod označením Oblastní dům kultu­ry horníků a energetiků otevřen v roce 1984 jako náhrada za původní budovu zlikvidovanou společně s celým histo­rickým městem Most.

ČTĚTE:  Most zadá projekt k rekonstrukci Repre. Chce získat dotaci

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře