Získejte od kraje dotaci na výměnu kotle. Poradíme, jak na to

Ústecký kraj umožňuje získat dotaci na výměnu kotle. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Ústecký kraj umožňuje získat dotaci na výměnu kotle. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Litoměřicko - Ústecký kraj umožní obyvatelům Litoměřicka získat dotaci na nový kotel, který vyněmní za starý neekologický. Příjem žádostí byl zahájen v pondělí 12. května 2014. Žádost o kotlíkovou dotaci lze podat do 1. červenec 2014, pokud nebude do té doby vyčerpaná alokace 30 milionů korun.

Reklama

„Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých zdrojů, tedy konkrétně z lokálních topenišť na tuhá paliva. O předchozí výzvu byl velký zájem, připravené finanční prostředky byly vyčerpány za měsíc. Letos jsme navýšili částku o deset milionů, proto jistě uspokojíme ještě více zájemců,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček s tím, že veškeré formuláře, podmínky a zásady budou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje právě v pondělí 12.5.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce pouze osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje. Výzva má pořadové číslo 5, i když se v Ústeckém kraji bude jednat o druhou výzvu (pořadové číslo se odvíjí od pořadí výzev v celé ČR).

Spolu s novou výzvou budou zveřejněny také aktualizované ostatní dokumenty (žádost, Zásady pro poskytování podpory z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje a Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů účinné od 9. 5. 2014). Žadatelé tedy nemohou použít staré formuláře žádostí ani informace obsažené ve starých Zásadách či Přílohách XIII.

Kontaktními osobami pro věcné vyřízení jsou za Ústecký kraj Dagmar Cettlová (tel.: 475 657 162, e-mail: cettlova.d@kr-ustecky.cz) a Jana Šeflová (tel.: 475 657 576, e-mail: seflova.j@kr-ustecky.cz), za SFŽP Gabriela Sedláková (tel.: 267 994 127, e-mail: gabriela.sedlakova@sfzp.cz).

Na letošní výzvu byla dohodnuta alokace ve výši 30 milionů korun. Ústecký kraj přispívá částkou 15 mil. Kč (z toho deset milionů je příspěvkem společnosti ČEZ a.s.) stejně jako Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře