ZE ŽIVOTA ŠKOL. Libochovická ZŠ J.E. Purkyně je nově zateplena

Slavnostní předání nově zateplené budovy ZŠ. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Slavnostní předání nově zateplené budovy ZŠ. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Libochovice - Město Libochovice zajistilo prostřednictvím dotace z Evropské unie významnou investici vedoucí ke snížení energetické náročnosti celého komplexu Základní školy J.E. Purkyně.

Reklama

Stavební práce, které realizovala teplická společnost HAVI s.r.o., probíhaly od loňského listopadu a dne 12.9.2014 se v areálu školy konalo slavnostní ukončení projektu za účasti vedení města, školy a řady hostů. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili starostka města Libochovice Ing. Jana Holá, zastupitelé města, ředitel školy Mgr. Miloš Matějka, zástupci dodavatelské společnosti a další hosté.

Slavnostní atmosféru podtrhlo hudební vystoupení žáků ZŠ J.E.Purkyně pod vedením Bc. Jiřího Grünera.

Projekt byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

Cílem této oblasti podpory je snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Celkové náklady projektu byly 13 304 000 Kč včetně DPH.

Z celkových uznatelných nákladů projektu 7 400 000 Kč činil příspěvek z Fondu soudržnosti 6 282 000 Kč a příspěvek Státního fondu životního prostředí 370 000 Kč. Zbylý podíl si město hradilo z vlastních zdrojů.

Slavnostní přestřižení pásky ZŠ Libochovice
Slavnostní přestřižení pásky ZŠ Libochovice
Slavnostní přestřižení pásky ZŠ Libochovice
Slavnostní přestřižení pásky ZŠ Libochovice
Slavnostní přestřižení pásky ZŠ Libochovice
Slavnostní přestřižení pásky ZŠ Libochovice

Slavnostní přestřižení pásky ZŠ Libochovice
Slavnostní přestřižení pásky ZŠ Libochovice

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře