Čtyřlístek poznává České středohoří na Základní škole Všehrdova 1

Hrad Hazmburk u Libochovic. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Hrad Hazmburk u Libochovic. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

LOVOSICE - Úkolem našeho nového projektu s názvem Čtyřlístek poznává České středohoří je vzbudit u žáků zájem o historii svého regionu, poznávat přírodní rezervace a vrchy v okolí našeho domova a seznámit se s pověstmi, které se k Českému středohoří vážou.

Reklama

Hlavním záměrem projektu je zlepšení vztahu žáků spolu s místními obyvateli k místu, v němž žijí.

Projektem tak reagujeme na neznalost okolí, ve kterém žáci vyrůstají a žijí, na velmi malý zájem o pěší túry s cílem poznat zajímavá místa našeho regionu. Cílem projektu je samostatně i za pomoci učitele vyhledávat historická fakta o jednotlivých lokalitách, které žáci pak osobně navštíví. Mezi ně patří Lovoš, zřícenina hradu Opárno, Porta Bohemica – Kalvarie, Hazmburk, zámek Libochovice a Radobýl.

Realizační plán projektu se uskuteční v jednotlivých po sobě jdoucích krocích:

Prvním je oslovení žáků,  výběr jednoho z cílů projektu, k němuž budou následně celé třídní   kolektivy shánět a třídit za pomoci pedagogů informace. V březnu 2017 bude zahájena pro žáky 4. a 5. ročníků literární soutěž a souběžně s ní soutěž výtvarná s libovolnou technikou pro všechny žáky školy.

V rozmezí dvou měsíců března až dubna tohoto roku proběhne samotná realizace výše uvedených soutěží. Žáci  si zvolí výtvarné techniky a literární styly, proběhne konzultace s učiteli i s  historiky. Poté každá třída oznámí vedení školy vybraný cíl v Českém středohoří.

Během května se uskuteční výpravy jednotlivých tříd na zajímavá místa Českého středohoří podle vlastního výběru městskou hromadnou dopravou nebo po vlastní ose. O navštíveném místě shromáždí  žáci informace spolu s fotodokumentací.

15. května 2017 bude slavnostně zahájena výstava výtvarných i literárních počinů doplněná fotodokumentací projektu. Výstavy, která potrvá od 15.5 do 26.5. 2017, se zúčastní všichni žáci . Budou tak moci  porovnat svoje práce s ostatními jednotlivci nebo s jinými kolektivy. Výstava bude zpřístupněna i široké veřejnosti.

Posledním krokem se stane vyhlášení výsledků literární i výtvarné soutěže porotou složenou z pedagogů, zástupců města Lovosic a Školské rady Základní školy Všehrdova 1. První tři žáci nebo kolektivy z každé kategorie získají věcné ceny, ostatní žáci dostanou diplom za účast v soutěži. Vyhlášení výsledků se uskuteční 12. června 2017. Všechna výtvarná díla budou vystavena ve vestibulu školy a literární počiny budou zveřejněny v místních novinách.

Celý projekt by se však nemohl uskutečnit a financovat bez poskytnutí dotace z Ústecké komunitní nadace ve výši 7 445 Kč. Tuto finanční částku převzalo  osobně vedení naší školy dne 13.12.2016. Chceme jménem celého pedagogického sboru a našich žáků poděkovat nejenom výše uvedené nadaci, ale i zástupkyni školy Mgr. Janě Kašparové za její iniciativu ,za skvělé zpracování  projektu a za podání žádosti o jeho financování.

Autor: Hana Protivová

Reklama

Hodnocení

3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře