Změna se nekoná. Současný nájemce Zahrady Čech zůstává, konkurence šanci nedostala

Plechové haly B a C na výstavišti Zahrada Čech. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Plechové haly B a C na výstavišti Zahrada Čech. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

LITOMĚŘICE - Kdo čekal změnu provozovatele výstaviště v Litoměřicích, nedočkal se. I přes potíže s placením pronájmu i vypovězením smlouvy ze strany města, další roky bude nájemce společnost Zahrada Čech, kterou z poloviny vlastní město a soukromá firma Expo CZ.

Reklama

Ovšem provozovatel výstaviště do roku 2032 získá úlevy, především nižší nájemné.

Rozhodli o tom i přes odpor opozice zastupitelé na posledním zastupitelstvu.

"O pronájem projevili zájem čtyři uchazeči. Jedna nabídka byla vyřazena pro nesplnění podmínek, protože personální a finanční reference a bezdlužnost byly předloženy až po uplynutí termínu pro podání nabídek. Zastupitelé proto vybírali ze třech nabídek podaných Zahradou Čech, výstavištěm Lysá nad Labem a společností Diamant Expo Chabařovice," komentovala průběh výběru mluvčí města Eva Břeňová.

"Komise nakonec vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku předloženou Zahradou Čech, s.r.o., a doporučila ji zastupitelům ke schválení. Ti tak většinou hlasů po delší diskusi učinili," popsala průběh mluvčí města.

Podle místostarosty Pavla Grunda uchazeč předložil nejkvalitněji a nejuceleněji zpracovanou nabídku. "Ta splňuje všechny požadavky uvedené v záměru pronájmu," konstatoval.

Proti průběhu výběru nájemce protestovali zástupci litoměřicých Zelených.

"Podával jsem protinávrh, který však neprošel. A to, že, zastupitelstvo města
1) bere na vědomí došlé nabídky na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech
2) ukládá RM a. zjistit, zda se v případě záměru pronájmu areálu Zahrady Čech nemá postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek (viz. Rozsudek Vrchního soudu 2 A 1/2000-24).


Za b. zajistit vypsání výběrové řízení tak, aby odpovídalo legislativě a nastavit hodnotící kritéria transparentním a měřitelným způsobem, aby bylo možno na základě hodnocení jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Pokud nebude třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak vyzvat zájemce, kteří podali nabídky, aby doplnili svá podání takovým způsobem, aby bylo možno vybrat transparentně vítězného uchazeče. Stanovení kriterií: I. Roční cena za nájem areálu Zahrady Čech + pronájem movitých věcí + cena za licenci k ochranné známce – kriterium hodnocení 25% II. Finančně vyčíslený závazek investic do areálu Zahrady Čech s věcnou a časovou specifikací realizace a právním zajištěním pro město – kriterium hodnocení 25% III. Plán využití areálu a) k realizaci výstavnictví – kriterium hodnocení 25% b) dalšího využití pro občany – kriterium hodnocení 25%. V případě vyhodnocení, že by doplnění bylo v rozporu s už zveřejněným záměrem dle zákona o obcích, tak vyhlásit nové a adresně na vyhlášeni upozornit subjekty, které nabídku podaly.

A za c. ukládá RM jmenovat komisi pro hodnocení došlých (doplněných) nabídek na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech s poměrným zastoupením všech politických subjektů zastoupených v ZM," popsal zastupitel Petr Panaš.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře