Začínají zápisy do mateřských školek v Litoměřicích. Co nabízejí?

Matka s dítětem, ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com
Matka s dítětem, ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

Litoměřice - V březnu 2015 probíhají zápisy do mateřských škol v Litoměřicích. MojeLitoměřicko.cz přináší kompletní seznam i s popisem, co jednotlivé mateřské školy nabízejí.

Reklama

Zápis do mateřské školy provozovaně městem litoměřice na školní rok 2015/2016, který se bude konat 24. a 25. března 2015 od 13.00 do 16.00 hodin, v těchto mateřských školkách:

MŠ PALETKA, Eliášova 1, školní vzdělávací program – Paletka na planetě Zemi
3 třídy podle věku dětí, rozšířený ekologický a výtvarný program, logopedická péče, předplavecký výcvik, hra na flétnu, knihovny, tělocvičny, ekologického centra Sever, divadla, kina a galerie.

MŠ MAŠINKA, Vančurova 2, školní vzdělávací program – Svět dětí – hrajeme si celý rok, 2 třídy dětí věkově smíšené, rozšířený tělesný, výtvarný program, turistika, logopedická péče, bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně, ekologický program.

MŠ KAMARÁD, Stránského 22, školní vzdělávací program – Křížem krážem letem, celým dětským světem, 3 třídy podle věku dětí, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, logopedická péče, vzdělávací projekt Začít spolu, seznamování dětí s anglickým jazykem, seznamování dětí s hrou šachy – Šachový slabikář, hra na flétnu, předplavecký výcvik, bruslení, jóga, logopedie za přítomnosti rodičů, cvičení v tělocvičně ZŠ, návštěvy solné jeskyně.

MŠ DELFÍNEK, Baarova 2, školní vzdělávací program – Hrajeme si s delfínem
5 tříd podle věku dětí, zdravotně pohybová průprava, v budově MŠ je bazén a sauna, logopedická péče, předplavecká výchova.

MŠ SLUNÍČKO, Alšova 33, školní vzdělávací program – Sluníčko a my děti
2 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké, 1 třída logopedická s upraveným vzdělávacím programem pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, hra na flétnu, logopedická péče, ekologický program, předplavecký výcvik.

MŠ LIPOVÁ, Mládežnická 17, školní vzdělávací program – Cestujeme tam a zpátky, autobusem se zvířátky, 3 třídy podle věku dětí, ekologický program, logopedická péče, pěvecký sbor Kuřátka, předplavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně.

MŠ BERUŠKA, Revoluční 30, školní vzdělávací program – Všichni za jeden provaz, 1 třída dětí věkově smíšených, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti s vývojovými poruchami, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti s kombinovanými vadami, logopedická péče, bazén, pohybově relaxační kroužek a zumba, ekologické programy, hiporehabilitace, návštěvy solné jeskyně.

MŠ POHÁDKA, Plešivecká 17, školní vzdělávací program – Půjdem spolu do pohádky, půjdem tam a zase zpátky, 3 třídy podle věku dětí, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, logopedická péče, předplavecký výcvik, turistika, keramika, pěvecký sbor Kuřátka, bruslení, spolupráce s DDM Rozmarýn – keramika, návštěvy ekologického centra Sever.

MŠ KYTIČKA, Masarykova 30, školní vzdělávací program – Putování s kytičkou
4 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké z toho1 třída s prvky lesní školky, logopedická péče, pěvecký sbor Kytička, ekologická výchova, plavání, kurz grafomotoriky, cvičení v tělocvičně Základní školy speciální.

MŠ VĚTRNÍK, Ladova 431, školní vzdělávací program – Rozevřete oči, svět se kolem točí, 2 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké, všestranná sportovní a pohybová činnost, tělocvična, základy počítačové techniky, program Předcházíme poruchám učení, jóga a relaxace, hra na zobcovou flétnu, logopedická péče, bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně, sauny.

MŠ SEDMIKRÁSKA
, Ladova 1, školní vzdělávací program – Ruku v ruce s přírodou po celý rok, 4 třídy podle věku dětí, ekologické zaměření s programy (sběr papíru, použitých baterií, elektroodpadu,...), logopedická péče, keramický kroužek – seznamování s keramikou ve všech třídách, návštěvy tělocvičny, předplavecký výcvik, seznamování s počítači, hra na zobcovou flétnu, vycházky do přírody.

Jak se přihlásit do mateřské školy

Do mateřské školy mohou zákonní zástupci přihlásit děti, které dovrší 3 let do 30.4.2016. Do tříd s upraveným vzdělávacím programem budou děti přijímány pouze na Doporučení k zařazení do těchto tříd, vystavené školským poradenským zařízením.

Žádosti si mohou zákonní zástupci stáhnout na stránkách školy www.skolky-ltm.cz od 1.3.2015 a přinést je v den zápisu již vyplněné, spolu s rodným listem dítěte. Zákonní zástupci jsou povinni doložit totožnost a trvalé bydliště svoje i dítěte. Zákonní zástupci mohou podat jednu žádost v rámci Mateřské školy Litoměřice, p.o.

Soukromé mateřské školy

Ve dnech 24. a 25. března 2015 od 13.00 do 16.00 hodin vyhlašuje zápis do MŠ také LINGUA UNIVERSAL – soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, Litoměřice, cílená příprava na zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro úspěšný vstup do 1. roč. ZŠ. Do mateřské školy Sovička přijímá děti předškolního věku, nebo s odkladem školní docházky.

Ve dnech 24. a 25. března 2015 od 13.00 do 16.00 hodin vyhlašuje zápis do MŠ také Soukromá MŠ Dětský koutek, s.r.o. – Odboje 2269, Litoměřice. Jsme jednotřídní MŠ rodinného typu s výchovou a vzděláváním Montessori pedagogikou. Více informací na www.skolkalitomerice.cz.

ČTĚTE: Jak se připravit na zápis do školy?

Reklama

Hodnocení

3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře