Ústecký kraj dokončí Labskou cyklostezku na Litoměřicku

Cyklisté, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com
Cyklisté, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com

LITOMĚŘICKO - Krajští radní odsouhlasili návrh postupu dokončení výstavby Labské stezky na území Ústeckého kraje.

Reklama

Dostavba si vyžádá částku 52 060 559 Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na profinancování projektu „Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice“, z toho 22 060 559 Kč na spolufinancování (předpokládá se snížení částky v rámci zadávacího řízení) a 30 000 000 Kč požadovaná dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Částka 6 658 228 Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci akce „Labská stezka – etapa 3“ v trase Nučnice – Okna.

Labská stezka je cyklistická trasa evropského významu. V národním systému číslování dálkových cyklistických tras je Labské stezce přiděleno číslo „2“. Proto je používán pro název „Labská stezka č. 2“, což je přesné označení Labské stezky.

Všechny 3 etapy Labské stezky č. 2 jsou dále členěny na dílčí etapy (úseky), které jsou dále rozděleny na tzv. ucelené části stavby (UČS). Členění na UČS bylo ve vyhledávací studii k dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracováno pro celé vedení trasy Labské stezky a je navrženo tak, aby každý úsek byl samostatně schopný užívání třeba i s dočasným napojením a ukončením na silnici II. třídy.

Členění Labské stezky podle etap

Labská stezka č. 2 – I. etapa – Přerov, M. Březno, V. Březno, Valtířov, Svádov, Třeboutice –   dokončeno 2011

Labská stezka č. 2 – II. etapa – Děčín, Těchlovice, Jakuby, Přerov – dokončeno 2013-15

Labská stezka č. 2 – III. Etapa – Velké Žernoseky, Nučnice, Hněvice – připraveno k realizaci.

Realizace první a druhé etapy byla z velké části financována z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Pro financování třetí etapy (rozsah cca 20 km; pro všechny úseky k dispozici stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby) je uvažováno využití prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a případně prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

V květnu 2016 byla do výzvy č. 18 IROP, specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, předložena žádost o dotaci na výstavbu Labské stezky. Protože je maximální výše dotace omezena na 30 mil. Kč, je předmětem projektu pouze úsek Třeboutice – Nučnice, který je nutné vybudovat prioritně zejména s ohledem na bezpečnost cyklistů při průjezdu Křešicemi. Cílem je dokončení všech zbývajících úseků do roku 2020.

ČTĚTE:  Kraj chce získat dotaci na dokončení Labské cyklostezky, v úseku Třeboutice - Nučnice

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře