U lovosického Centra má vzniknout příjemnější místo: nové chodníky, stromy, záhony květin

Lovosice. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Lovosice. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

LOVOSICE - Lovosická radnice připravuje projekt na revitalizaci prostor před chátrajícím obchodním komplexem Centra, tedy v ulici Osvoboditelů. Projekt se zabývá prostorem kolem parkoviště, autobusové zastávky a také druhou stranou ulice.

Reklama

Podle mluvčí města Ivany Kocánkové projekt plánuje nahradit stávající zpevněné plochy novými a u některých chodníků zúžit profil a tím umožnit zvětšení zatravněné plochy.

"Měla by být provedena nová výsadba okrasných stromů a keřů, které doplní dřevěné paluby, mlátová pole a trvalkové záhony. Dále by mohlo být upraveno také parkoviště. To by mělo být rozšířeno o 2 metry, což umožní nové uspořádání s dvěma řadami kolmých stání a tím navýšení celkové kapacity na 28 stání pro osobní automobily a 4 stání pro motocykly," popsala návrhy.

"Dále se počítá s úpravou autobusové zastávky. V projektu je také navržen zcela nový prvek, kterým je dřevěná paluba, umožňující rozložení prodejních stánků. Dále se počítá s úpravou prostoru vnitrobloku „u centra“ a obnovou v současnosti nefunkční kašny," upřesnila.

Projekt byl zpracováván jako dva samostatné oddíly, které by nicméně měli navazovat a ladit dohromady. Lokality jsou rozděleny na severní a jižní část. Jižní část: plocha, které se lidově říká „u Turka“ by mohla být realizována ještě z letošního rozpočtu. Zbytek bude čekat na schválení v dalším volebním období," dodala mluvčí města.

Jižní část vnitrobloku – „u Turka“

Nové zpevněné plochy by mohly tvořit chodníky z dlažby přírodní barvy doplněné o pásky barvy atracitu. V části vnitrobloku podél západní hranice parkoviště počítá projekt se vznikem relaxační zóny tvořené dřevěnou palubou ze sibiřského modřínu světlé barvy a střídajících se polí trvalkových záhonů a mlátových úseků. Jednotlivá pole jsou v návrhu od sebe oddělena betonovými pásky přírodní barvy. Na největším mlátovém poli je umístěn dřevěný kmen stromu.

Relaxační zónu odděluje od parkoviště řada nově vysázených stromů a živého plotu. Podél stávajících bytových domů je navržena nová nástupní cesta pro protipožární zásah. Tvoří ji zatravňovací dlaždice. Východní část od parkoviště by měla být ryze účelová, chodníky jsou již bez pásků a parkoviště by mělo být volně přístupné. Z této části bude také přístupná nová zastávka autobusů a dřevěná paluba pro stánky.

Zastávku by mohl tvořit ocelový skelet s opláštěním z latí ze sibiřského modřínu stejné světlé barvy. Zastávka by měla mít vegetační střechu se zelení v souladu s nedalekým podchodem. Kolem paluby a v zastávce jsou navrženy bíle omítnuté zděné lavičky s dřevěným sezením z latí opět ze sibiřského modřínu.

Severní část vnitrobloku – „u centra“

Vlastní vstup do severní části tedy terénní schodiště by mohlo být rozšířeno a mohlo by přímo přecházet do pásu chodníků mlátových a trvalkových polí a dřevěné paluby. Chodník je opět navržen z dlažby přírodní barvy doplněné o pásky barvy antracitu a paluba z téhož sibiřského modřínu jako „u Turka“. Západně od této zóny by se mohl nacházet relaxační prostor s kašnou, kvalitnějším trávníkem s automatickou závlahou a okrasnými dřevinami. Stávající chodník v podloubí je navržen z betonové dlažby přírodní barvy. Součástí rekonstrukce je také obnova nefunkční fontány.

Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra

Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra

Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra

Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra
Lovosice u centra

Reklama

Hodnocení

3 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře