Park Lovosice. Město navýšilo firmě peníze v době, kdy bylo zřejmé, že stavbu nestihne včas

Kontroverzní náměstí v centru Lovosic. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Kontroverzní náměstí v centru Lovosic. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Lovosice - EXKLUZIVNĚ. Kontroverzní realizace parku v centru Lovosic není dosud dokončena. Podle zjištění MojeLitoměřicko.cz navíc vedení města před občany tají zásadní třetí dodatek smlouvy s navýšením ceny firmě Gabriel.

Reklama

V srpnu 2013 v rámci 2. etapy revitalizace parku město Lovosice podepsalo s firmou Gabriel smlouvu o dílo na částku 8 209 438,98 korun s DPH. Důležitý je fakt, že stavební práce měly být hotovy do 6 měsíců od předání staveniště, tedy do dubna 2014.

Již na začátku tendru ale byly pochybnosti, zda nabídku firmy Gabriel v rámci veřejné zakázky uznat, což vyplývá z dokumentů a konverzace mezi firmou a hodnotící komisí.

Nejnižší nabídku měla původně litoměřická firma Gardenline. Tedy ještě méně, než Gabriel. Když litoměřická firma měla hodnotící komisi svoji nízkou cenu vysvětlit, odstoupila z tendru. Na řadu tedy přišel Gabriel. Tyto dvě firmy navíc figurují ve sdružení na rekonstrukci Jiráskových sadů v Litoměřicích pod názvem Sdružení LTM Jiráskovy sady.

Přesto Gabriel musel hodnotící komisi vysvětlit, proč má tak nízkou nabídkovou cenu. "Uchazeč uvádí, že si tvořil vlastní unikátní rozpočet a tyto položky jsou zahrnuty v nabídkové ceně uchazeče, přičemž jeho nabídková cena zůstává neměnná," stojí v dokumentu Protokol z posouzení nabídek, který má MojeLitoměřicko.cz k dispozici.

Položkami jsou myšleny ceny laviček, odpadkových košů, dlažby či základů.

Komise ve složení Lenka Lízlová, Věra Nechybová, Jitka Voláková, Petr Soldon plus dalších pět členů poradců nakonec rozhodlo, že uchazeč "zhojil veškeré nejasnosti spatřované komisí v nabídce a komise doporučuje k vlastnímu hodnocení." V této fázi již nikdo jiný neměl nižší cenu než Gabriel. Ten nakonec zakázku získal, neboť kritériem byla jen výše ceny.

V prosinci 2013 rada lovosické radnice schválila firmě Gabriel dodatek smlouvy číslo 2, ve kterém se zhotovitel zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 31.5.2014. Nikdo neví, proč došlo k prodloužení realizace.

Poté vznikl další dodatek číslo 3. A to 29. května 2014, v době, kdy již bylo zřejmé, že firma Gabriel stavbu nestihne dokončit včas. Město dodatkem navýšilo cenu díla na 8 356 118,80 s DPH. Rozhodla o tom rada města v poměru 5:1.

Cena díla byla navýšena dodatečně zhruba o 147 tisíc korun nad rámec vysoutěžené ceny. MojeLitoměřicko.cz to zjistilo ze smluv. Na přímý dotaz redakce z 3.6.2014 mluvčí města Jana Hejdová nereagovala. Nevysvětlila dodatek smlouvy, ani jeho znění.

Pro červnový zpravodaj Lovosický dnešek starostka Lenka Lízlová uvedla: "I v druhé etapě jsou problémy. Zejména s dodržením termínu dokončení stavby. Chci občany ujistit, že vedení města bude postupovat v souladu s platnou smlouvou a v případě, že termín dokončení nebude dodržen, uplatníme příslušné penále."

Penále mělo činit 0,1 procenta z cena díla za každý den překročení sjednané doby plnění. Podle ČTK město Lovosice převzalo nedokončené dílo 13. června 2014. "Nedodělky nebrání v jeho (parku) užívání," uvedla místostarostka Vladimíra Nováková.

ČTĚTE:  FOTO. Toto je Zelené náměstí? Lovosice mají v centru města betonovou plochu!

Reklama

Hodnocení

5 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře