Pacht pro nemocnici v Litoměřicích. Lidé z radnice, kteří hledají nájemce, nejsou věrohodní, tvrdí Hassan Mezian

Nemocnice, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Nemocnice, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

LITOMĚŘICE - Je nutné, aby litoměřická nemocnice v současnosti musela být pronajmuta? Jedna z otázek, která zazněla na debatě Vize pro Česko o zdravotnictví v Litoměřicích. Podle senátora Hassana Meziana i bývalého poslance Josefa Šenfelda nikoliv.

Reklama

Pronájem nemocnice v Litoměřicích zřejmě míří do finále. Ještě před podzimními komunálními volbami 2018 možná bude znám vítěz. Podle mnohých, kteří se o osud městské nemocnice zajímají, je o vítězi předem rozhodnuto. Pakliže ti, co o pachtu rozhodují, neučiní pod tlakem nějakých - dosud neznámých - nepředvídatelných okolností opak.

Na litoměřické debatě o zdravotnictví diskutoval například senátor a bývalý litoměřický radní Hassan Mezian z ČSSD.

Hassan Mezian: Není důvod spěchat

"Domnívám se, že není důvod spěchat. Je lepší s tím počkat. Není zcela pochopitelné, proč zrovna v současnosti musí být nemocnice v Litoměřicích pronajmuta," reagoval na debatě.

A nabídl své názory a pohled na celý průběh různých rozhodnutí.

"Tyto kroky vedou akorát k nejistotě. Je nejistota mezi personálem této nemocnice, a to vzhledem k té rychlosti, jakou jsou postupně různé kroky činěny. Dělá se to kvůli podzimním volbám?" zeptal se.

"Druhým důvodem, proč není vhodné, aby nyní byla pronajmuta nemocnice, jsou lidé, kteří tyto kroky tímto směrem činí. Pro mě – podle mého názoru – nejsou věrohodní. Sám na vlastní oči jsem viděl, jaké kroky tito lidé činí, když jsem sám v roce 2012 odcházel z rady města. Ti někteří konkrétní členové rady se znali s vítěznou ředitelkou, přitom před tím tvrdili, že ji neznají. Pak se ukázalo, že spolu měli firmu," nabídl exkurz do minulosti.

Podle Hassana Meziana, litoměřického lékaře a současného senátora, je důvod k možným obavám.

"Normálně jsem se jich (těch lidí) bál. Bál jsem se toho, abych byl součástí nějakých jejich kroků, které by následně mohly mít trestnou odpovědnost. Člověk jim nemůže věřit. Nemůžu věřit těm lidem, té konkrétní skupině, která ty kroky provádí. Nemám k nim důvěru," nabídl svůj pohled na litoměřickou politiku minulosti i současnosti.

"Podotýkám, že neznám detaily. Když řeknou nějaká čísla, ta musí být pravdivá. Jsou ale pravdivá? To, o čem mluvím, je či bylo veřejně dostupné," dodal Hassan Mezian.

Šenfeld: Zaměstnanci a veřejnost je znepokojena

Do debaty vstoupil i host z publika Josef Šenfeld, bývalý poslanec a kandidát na senátora za KSČM.

"V litoměřickém zastupitelstvu jsou sice komunističtí zastupitelé, ale nehlasovali pro to. Co se týče ekonomiky nemocnice, alespoň podle toho, co je zveřejňováno, tak důvod k současným krokům není. Ta čísla nejsou špatná," přemýšlel nahlas Josef Šenfeld.

"Většinou se „privatizace“ řeší, když je to v záporných číslech a je potřeba něco udělat. Tady tento případ to nebyl," uvedl směrem k litoměřické nemocnici.

"Jediný důvod, který zazněl na fóru je, že právní forma akciové společnosti je stabilnější nebo zajímavější pro partnery, že nabízí lepší pozici na trhu. Jiný důvod nezazněl. Ale nemyslím si, že je to ten důvod," pokračoval v přemítání.

"Spíše se domnívám, že to bude to, co naznačil pan senátor. Jsou cítit nějaké postranní úmysly, protože se blíží konec funkčního období. Je pravděpodobné, že někteří, kteří nyní v radě města sedí, tam po volbách sedět nebudou. Takže to potřebují stihnout, aby k přechodu k pronajmutí nemocnice došlo. To je druhý krok. Tady se chystá pronájem pro jednu konkrétní společnost. Všichni to slyší, ale nikdo to pořádně nahlas neřekne. Tak je to nastaveno," řekl "natvrdo" Josef Šenfeld.

"Veřejnost je znepokojena. Veřejnost by se měla zajímat co bude s nemocnicí," apeloval dále. "Zatím se spíše zajímají jen zaměstnanci."

"Jak pan senátor nastínil, je tady velká hrozba pro zaměstnance. V České republice jsou příklady, na kterých lze ilustrovat, jaké změny pro zaměstnance nastaly. Jako příklad uvedu Královéhradecký kraj," vyzval veřejnost, aby se začala zajímat, jak to funguje jinde v krajích "po změně".

"Zaměstnanci se bojí, je tam nejistota. Oni přímo někteří byli na veřejném zasedání, ptali se na ty věci. Oni je ubezpečovali, že se nic nestane, neboť ta akciová společnost zůstane v gesci města. Ale když to pronajmete nějakému partnerovi, tak je jasné, že tam toho moc neovlivníte. Pacht je skrytý první stupeň privatizace. To není dobrá zpráva pro občany Litoměřic," uzavřel své názory bývalý poslanec a kandidát do Senátu.

Chlupáč a Krejza mlčí. Lončák se rozepsal

Redakcí MojeLitoměřicko.cz byl písemně osloven i další kandidát do Senátu a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Nebo místostarosta Litoměřic a poslanec Karel Krejza (oba z ODS).

Neodpověděli.

Naopak na výzvu k reakci zareagoval předseda představenstva Nemocnice Litoměřice a litoměřický radní Radek Lončák (z ODS).

"Mnohokrát bylo zmiňováno dlouhodobě úspěšné hospodaření litoměřické nemocnice. V posledních letech se však české zdravotnictví ocitá ve složité situaci. Nesystémové legislativní kroky prohlubují personální krizi a výrazně ovlivňují zejména osobní náklady českých nemocnic. Je zřejmé, že největší dopad mají tyto změny a vládní nařízení na nemocnice regionálního a oblastního typu, tedy i litoměřickou nemocnici," nabídl svůj pohled na současné kroky vedení města i nemocnice, kterého je Radek Lončák součástí.

"Nedostatečná úhrada ze zdravotního pojištění nebyla doposud schopna nárůst nařízených mzdových nákladů kompenzovat, natož pokrýt neustálé zvyšování objemu poskytovaných zdravotních služeb. Narůstající mzdové náklady musí být tak dorovnávány z vlastních zdrojů nemocnic, popř. z rozpočtů měst (jako je Město Litoměřice) nemocnice vlastnících, či spravujících," napsal Radek Lončák v obsáhlém textu pro redakci.

"Pro představu, jde o prostředky v řádech miliónů až desítek miliónů korun ročně. Vzhledem k omezeným příjmům nemocnice tak existuje reálné riziko, že Město Litoměřice by do budoucna muselo rozpočet nemocnice nadále dorovnávat ze svých prostředků. Tuto zátěž rozpočtu spolu se stále se zvyšujícími se nároky na investice do nemovitého majetku nemocnice není však možné ze strany nemocnice, potažmo města, dlouhodobě unést. To by v konečném důsledku mohlo znamenat omezení služeb občanům, a to v žádném případě nechceme," varoval Radek Lončák.

"Naopak naším cílem je udržet a do budoucna nadále zkvalitňovat a rozvíjet rozsah a nabídku zdravotních služeb pro obyvatele Litoměřic a okolního spádového území. Domnívám se, že i tento fakt vedl zastupitele k rozhodnutí odsouhlasit změnu právní formy nemocnice z p.o. Městská nemocnice v Litoměřicích na akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. a posléze k zahájení koncesního řízení na výběr silného ekonomického nájemce – pachtýře," zrekapituloval Radek Lončák.

A nabídl pohled, proč z příspěvkové organizace byla proměna na akciovou společnost.

"Jako akciová společnost se nemocnice vymanila z naprosto bezprecedentního tlaku státu na plošné zvyšování mzdových prostředků bez náležitého krytí na straně výnosů. Přístupem ekonomicky silného provozovatele lze získat dostatečné a stabilní finanční zázemí pro financování všech budoucích nároků provozu i investic nemocnice," věří Radek Lončák.

"Objeví se nové příležitosti pro získání dalších zdrojů a vyšších úhrad zdravotních služeb od zdravotních pojišťoven, tedy dojde k dalšímu zvýšení výnosů nemocnice. Navíc silný ekonomický provozovatel, který vzejde z kvalitně připravených kvalifikačních předpokladů a nabídky v koncesním řízení, dává záruku velkého synergického efektu v oblasti provozních a variabilních nákladů, tedy daleko lepší nákupní ceny léků a spotřebního materiálu a služeb," tvrdí Radek Lončák.

Podle Radka Lončáka Nemocnice Litoměřice jako samostatný subjekt má také daleko menší potenciál a slabší pozici ve vyjednávání se zdravotními pojišťovnami i dodavateli.

"Výběrové (koncesní) řízení na silný ekonomický subjekt je připravováno již od konce roku 2016 (již v této době o něm bylo diskutováno na jednání ZM), proto není důvod si myslet, že se jedná o „hurá akci" před komunálními volbami. Město nemá zájem rozhodnout o nemocnici z důvodu voleb, ale z důvodu již dlouho připravovaného koncesního řízení, které je ve své druhé fázi. I proto nás velmi mrzí, že je nemocnice zneužívána jako volební téma mnohými subjekty a také osobami, které o jejím řízení a chodu mají jen mlhavou představu. Jsme si vědomi toho, že není náhodou, že pytel s informacemi i desinformacemi jiných subjektů a osob kolem koncesního řízení na provozování litoměřické nemocnice se roztrhl právě v tomto předvolebním období s cílem získat s použitím populistických prohlášení ve volbách co nejvíce hlasů. Je zvláštní, že tyto osoby či uskupení špiní i takový krok, jakým je naprosto transparentní pacht," dodal Radek Lončák.

Ten na závěr doplnil: "Ačkoli nerozumíme, proč je ,v souvislosti s hledáním silného ekonomického partnera pro nemocnici, důležitá otázka výběrového řízení na ředitele/ku nemocnice před pěti lety, kdy byla situace úplně jiná, zopakujeme základní fakta. Bývalá ředitelka nemocnice Stanislava Pánová byla již několikrát nesmyslně konfrontována pro přátelské vazby na Radka Lončáka a Karla Krejzu. Výkonný ředitel se ovšem vybírá a vybíral na základě zkušeností a odbornosti. Paní Pánová ve výběrovém řízení prokázala nejlepší schopnosti, a proto byla komisí jednomyslně zvolena do vedení litoměřické nemocnice. Kdybychom se měli ohlížet na to, kdo má, s kým úzké vazby či přátelské vztahy, zejména v tomto oboru, nikdy bychom se neposunovali dále."

Reklama

Hodnocení

3.12 hvězdiček / Hodnoceno: 8x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře