Omezení péče pro klienty některých zdravotních pojišťoven v Podřipské nemocnici

Roudnická nemocnice. Foto: archiv MojePodřipsko.cz
Roudnická nemocnice. Foto: archiv MojePodřipsko.cz

Roudnice n/L. - Roudnická nemocnice usilovně pracuje na zlepšování poskytovaných služeb a tato snaha se promítla v neustále rostoucím zájmu pacientů o její služby. Potvrzují to zejména nárůsty v poskytnuté péči a hlavně zásadní přesuny pojištěnců z ostatních regionů. Například z Mělnicka se jedná o nárůst ve výši 53%, z Děčínska dokonce o 61%, Litoměřicka o 31%, Kladenska a Prahy o 25%.

Reklama

Znovu otevřené gynekologicko – porodnické oddělení se stalo vyhledávaným v celém širokém okolí a porody se zvedly meziročně o 40 %, operativa dokonce o 85%. Také chirurgie zvýšila počet operativních zákroků o 20%  a  operační programy často probíhaly  i do večerních hodin na obou sálech nemocnice.  Celkově došlo k navýšení hospitalizací o 18% a ambulantních výkonů o 23%.

"Těchto skvělých výsledků bylo dosaženo díky vysokému nasazení všech zaměstnanců a je velmi smutné, že i přes tyto argumenty  nedošlo s částí pojišťoven k dohodě o kompenzaci nárůstů poskytnuté péče v tomto roce“, vysvětlil Tomáš Krajník, ředitel nemocnice.

"Vyhláška v tomto roce definuje úhradu pojišťovnám, jako 97% péče bude zaplaceno ve výši 103% proplacené péče v roce 2014. Takto postavená úhrada je v přímém rozporu se snahou naší nemocnice o zkvalitňování péče a jejím nárůstem. A je to prakticky paušální úhrada přímo znemožňující růst objemu poskytnuté péče," uvedl ředitel nemocnice.

"Jen velice neradi budeme omezovat zdravotní péči z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro klienty některých pojišťoven, ale zároveň nemůžeme tuto péči dlouhodobě dotovat z vlastních prostředků. Jsme nestátním zdravotnickým zařízením, a proto nejsme nijak podporováni z rozpočtů veřejných financí a platba za odvedenou péči je pro naši nemocnici klíčovým zdrojem příjmů. Vzhledem k popsanému nárůstu ošetřených pacientů a k vyčerpání zálohy na péči pro rok 2015, musíme tuto věc začít řešit okamžitě," řekl Tomáš Krajník.

"Jsme nuceni překládat plánované operace pro pojištěnce VoZP (Vojenské zdravotní pojišťovny), OZP (Oborové zdravotní pojišťovny) a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra na termíny v příštím roce. Přes naši usilovnou snahu o řešení situace a přes prohlášení pojišťoven nedošlo k dohodě, jak bude tato péče uhrazena a naše nemocnice je nucena nepřekročit zásadně úroveň regulace stanovené vyhláškou. Je velmi pravděpodobné, že pro splnění kritérií úhrady v příštích letech bude jako reference použita i péče neuhrazená pojišťovnami, a tak budeme nuceni provést tuto nezaplacenou péči opakovaně,“ dodal Tomáš Krajník.

Podle ředitele roudnické nemocnice některé zdravotní pojišťovny, jako například VZP, s roudnickou nemocnicí o nárůstu jednají a snaží se najít kompromis, který by pomohl uhradit alespoň variabilní část nákladů a umožnil svým pojištěncům čerpat péči tam, kde si sami vybrali. "Naopak povinnost čerpat péči v zařízeních, kde se prozatím kvóty dané pojišťovnou nepodařilo splnit, považujeme za nestandardní a demotivační. Tento postoj by mohl být pojištěncem vnímán jako klíčové kritérium pro volbu zdravotní pojišťovny," řekl Tomáš Krajník.

Vzniklé situace je nám velice líto a pevně věříme, že pacienti, kterých se toto opatření dotkne, pochopí, že naše zdravotnické zařízení si velmi váží důvěry, které se nám v poslední době dostává, ale na druhou stranu nemůže saturovat finančně tento nárůst místo zdravotních pojišťoven. Ve vybraných případech, kdy by odklad operace měl pro pacienta negativní dopad, se bude naše zdravotní zařízení snažit poskytnout péči na vlastní náklady, tak, aby byl dopad tohoto opatření minimalizován. Také doufám, že stanovisko pojišťoven k tomuto problému není definitivní a je stále šance, že přesun pojištěnců a nové kapacity budou zohledněny a poskytnutá péče bude uhrazena alespoň na úrovni variabilních nákladů, tak jak rozhodl ústavní soud v roce 2013," dodal Josef Krajník, jednatel Podřipské nemocnice s poliklinikou.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře