Občané už nebudou bloudit, tvrdí ke změnám na lovosickém úřadě tajemník František Budský

Pohled na zasedání zastupitelstva v Lovosicích. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Pohled na zasedání zastupitelstva v Lovosicích. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Lovosice - Reorganizaci městského úřadu v Lovosicích připravil tajemník František Budský. "Změny budou pro občana přínosem, tak jako pro samotný úřad," konstatuje v rozhovoru pro MojeLitoměřicko.cz.

Reklama

"Na základě usnesení rady města č. 299/2015 ze dne 31.8. 2015 došlo k první etapě organizačních změn Městského úřadu Lovosice. Účinnost změny je od 1.11.2015, což znamená, že ještě v září a říjnu poběží dění na úřadě ve stejném režimu jako doposud," říká František Budský.

Co je cílem změn?

Cílem změn je uspořádání správy všech nemovitostí a majetku pod jeden odbor, včetně činností, dotýkajících se přípravy výběrových řízení a investic. V současné době jsou tyto činnosti rozděleny mezi 3 odbory, což sebou nese nutnou meziodborovou spolupráci, kompletaci informací a podkladů na tři různá místa, zvýšené mzdové náklady a konečně i komplikovanější získávání pokladů a kontrolu. Předpokládáme, že výše uvedené nedostatky budou změnou odstraněny, jak naznačil i audit společnosti Kreston A&CE Consulting s.r.o. zpracovaný v březnu 2015.

Takže bude méně zaměstnanců úřadu?

Organizační změnou nedojde ke změně počtu zaměstnanců města.

Koho se změna na úřadě týká?

Usnesení rady se týká zrušení odboru vnitřních věcí, zrušení odboru regionálního rozvoje a správy města a zrušení majetkosprávního odboru. Součástí je i zrušení jednoho oddělení odboru vnitřních věcí.

Co nového vznikne?

Od 1. listopadu 2015 nově vznikne odbor majetku a investic, který bude čistě samosprávný, na což byl při organizační změně kladen důraz, kde budou shromažďovány veškeré informace o majetku města a kde budou připravovány investiční a dotační akce města. Nově vznikne také odbor tajemníka, který by měl řídit právník a který bude mít na starosti organizační, personální a informační činnosti. Mimo úřad, pod nově vytvořený úsek provozních a technických služeb města, budou nově spadat činnosti, které jsou specifické a neúřední, jako technické služby města, nebo správa ubytovny a hřbitova. Současně došlo i k vytvoření nového oddělení sociálně právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Budou výběrová řízení na nově vzniklé pozice?

Pokud shrnu výše uvedené údaje, změnou dochází ke zrušení 3 odborů a jednoho oddělení, 2 nové odbory a jedno oddělení bylo vytvořeno a nově byl vytvořen úsek provozních a technických služeb města. Výběrová řízení na obsazeních nových postů – „vedoucí odboru tajemníka – právník“, „vedoucí odboru majetku a investic“ a „vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí“ budou vypsána v nejbližších dnech.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře